Consumptie niet verder gedaald

De vleesconsumptie daalde de afgelopen jaren licht. Aan die trend lijkt nu een einde te komen. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Economic Research in opdracht van Wakker Dier.

Het totale verbruik van vlees en vleeswaren in Nederland bedroeg in 2016 per persoon bijna 77 kilo. Dat is vrijwel gelijk aan het jaar daarvoor. Bij deze cijfers gaat het om het verbruik op basis van karkasgewicht, dus vlees inclusief been. Daarvan bestaat volgens de onderzoekers ongeveer de helft uit vlees en vleeswaren.

Wageningen Economic Research concludeert dat er met de stabilisatie van het vleesverbruik ten opzichte van 2015 een voorlopig einde lijkt te zijn gekomen aan de licht dalende trend in het vleesverbruik, die zich sinds 2010 voordoet. Tussen 2010 en 2015 daalde het verbruik in Nederland van zo’n 79 kilo in 2010 per hoofd van de bevolking naar ruim 76 kilo in 2015. “De vleesconsumptie in 2016 ligt dus weer op het niveau van 2005”.

Varkensvlees

In 2016 bestond iets minder dan de helft van het totaal, zo’n 36 kilo, uit varkensvlees. Pluimveevlees was goed voor bijna een derde van het vleesverbruik en rundvlees voor een vijfde. De kalfsvleesconsumptie bedroeg een kilo per persoon en aan schapen- en geitenvlees werd samen ruim een kilo verorberd. Paardenvlees wordt in Nederland nauwelijks gegeten, zo blijkt uit de statistieken.