Europees Octrooi Bureau: geen patenten op groente

Het Europees Octrooi Bureau (EOB) heeft besloten geen patenten meer te verlenen op natuurlijke eigenschappen van planten (en dieren). Dat is goed nieuws voor klassieke veredelaars, boeren en consumenten. Bionext is de ketenorganisatie van de biologische landbouw en heeft hier veel voor gelobbyd. Toch zijn er ook nog zorgen over mogelijke sluiproutes.

Bionext streeft naar een waterdichte patentwet en een einde aan patenten op ons voedsel. De vraag is in hoeverre dit bereikt wordt door het besluit dat het EOB genomen heeft. ,,Wij vrezen dat de nieuwe implementatieregels nog steeds mogelijkheden bieden om patenten aan te vragen op voedselgewassen,” aldus Maaike Raaijmakers van Bionext.

Bionext vindt het voorstel een grote stap vooruit, maar denkt dat de door het EOB voorgestelde aanpassingen niet ver genoeg gaan. Raaijmakers: ,,Onze verwachting is dat nu wel een groot aantal bestaande patenten zal sneuvelen, bijvoorbeeld het patent op wittevliegresistentie in paprika van Syngenta. Tegelijkertijd vrezen we dat natuurlijke eigenschappen in de toekomst via een omweg alsnog gepatenteerd gaan worden. Bijvoorbeeld doordat er naast klassieke veredeling ook gebruik is gemaakt van een techniek die wel octrooieerbaar is.”

Ook blijft het mogelijk om patenten aan te vragen op planten en dieren met een eigenschap die ontstaan is door een mutatie. Mutaties kunnen ontstaan onder invloed van zonlicht, ze kunnen worden opgewekt met een chemische stof of ze kunnen het resultaat zijn van een gericht technisch proces. Aan het eindproduct is meestal niet te zien op welke manier de mutatie ontstaan is. Bionext vindt het octrooieren van dit soort eigenschappen niet terecht. Wat het effect is van dit besluit zal mede afhangen van de medewerkers van het Octrooibureau die dagelijks patentaanvragen beoordelen. De ketenorganisatie pleit voor een evaluatie over enkele jaren. ,,Pas dan kunnen we beoordelen of er daadwerkelijk een einde is gekomen aan patenten op natuurlijke eigenschappen in ons voedsel,” stelt Raaijmakers.