EU voert controle op voeding op

De Europese Unie gaat de controle op voeding verder uitbreiden. Meer en betere controles moeten ervoor zorgen dat fraude moeilijker wordt en straffen hoger uitvallen. Het Europees Parlement is akkoord gegaan met wetgeving die moet zorgen voor doelgerichtere voedselcontroles.

De controlesystemen in de EU-landen worden daarvoor uitgebreid. Ook wordt gekeken hoe deze systemen efficiënter kunnen worden gemaakt. Inspecteurs zullen vaker onaangekondigde controles uitvoeren.