Hygiëniseren van digestaat met hygiënisator

TOP BV uit Wageningen heeft de eerste continue plug-and-play installatie voor het hygiëniseren van digestaat (vergiste mest en plantenresten) geïnstalleerd. De hygiënisator inactiveert de schadelijke bacteriën uit het eindproduct van de biovergister, waarna de stoffen als veilige meststof geëxporteerd kunnen worden binnen de EU.

Vergiste mest en plantenresten uit de biovergister (het digestaat) bevatten nog schadelijke bacteriën, die door de hygiënisator onschadelijk worden gemaakt. Door het digestaat categorie3 een hittebehandeling van 1 uur bij 70 ᵒC te geven wordt deze geschikt gemaakt voor het exporteren.
Omdat de installatie volledig draait op de restwarmte die vrijkomt bij het opwekken van elektriciteit uit biogas, is het een duurzaam proces. De hygiënisator kan als een zelfstandige unit achter de biovergister worden geplaatst zonder deze aan te hoeven passen. Tevens is de installatie uit te breiden met een droger waarmee naast vloeibare ook droge (40 procent droge stof) digestaat kan worden geëxporteerd.
Gehygiëniseerde digestaat mag als meststof geëxporteerd worden binnen de EU, voor niet-gehygiëniseerd digestaat is dat verboden. De hygiënisator is interessant voor bedrijven met een mestoverschot en is een mogelijke oplossing voor het mestprobleem in Nederland en voor landen en gebieden met een tekort aan mest.
De varkenshouderij van de familie Ten Have-Mellema heeft de eerste hygiënisator in gebruik genomen.