September 2017

Column Bart Manders:

Afscheid

Om maar direct met de spreekwoordelijke deur in huis te vallen: voor u ligt de allerlaatste Meat&Co.-column van mijn hand. Na jarenlang met veel passie en plezier mijn (hoofd)redactionele steentje te hebben bijgedragen aan vaktijdschrift Meat&Co, sta ik aan de vooravond van een nieuw werkavontuur. Per 1 oktober 2017 ga ik als redacteur aan de slag bij Ondernemers Pers Nederland in Nieuwveen, uitgever van Levensmiddelenkrant en Out.of.Home Shops. Een uitdaging, waarin ik veel zin heb en die me de gewenste nieuwe prikkeling biedt in mijn in 1999 gestarte journalistieke loopbaan.

U zult begrijpen dat mijn afscheid van Meat&Co. na al die vleesjaren met de nodige emotie gepaard gaat. Mijn naderende vaarwel brengt me in gedachten terug naar mijn allereerste ontmoeting met Wim Busser in 2004, destijds nog hoofdredacteur van de bladen Vlees+ en Vleesindustrie van uitgeverij ProCa-MPP en later grondlegger en hoofdredacteur van dit vaktijdschrift. Met zijn enorme kennis, passie, gedrevenheid en perfectionisme maakte hij me enthousiast voor het vak van vleesjournalist. Hij bracht me de finesses bij van het schrijven van vaktijdschriftartikelen voor spelers in de vleesindustrie.
Mijn eerste schrijfsels voor Vleesindustrie voorzag hij (fel) verbaal of met een rode pen van onverbloemde commentaren, vragen en aanvullingen. In rap tempo leerde ik zo artikelen schrijven, die voor u als speler in de vleesindustrie relevant en begrijpelijk waren. Nadat Wim onder eigen vlag samen met Henk ten Hove een start had gemaakt met Meat&Co., heb ik jaar in jaar uit met veel plezier met hem samengewerkt. Hij in de rol van hoofdredacteur, ik als redacteur. Onvergetelijk en waardevol. Dit geldt ook voor mijn plezierige, jarenlange samenwerking met Stefan Kraaijenhagen, de creatieve geest achter dit stijlvol vormgegeven vaktijdschrift.
Na de overname van Busser&tenHove op 1 januari 2016 door Heidi Peters en Wims afscheid, kreeg ik de prachtige gelegenheid hem op te volgen als hoofdredacteur van Meat&Co. Een door Heidi geboden kans, waarvoor ik haar nog altijd erg dankbaar ben. Het is heel wat om het hoofdredactionele gezicht te worden van een vaktijdschrift, dat met zoveel persoonlijkheid in de markt is gezet door mijn voorganger. In mijn nieuwe rol heb ik ontzettend veel geleerd, zowel in inhoudelijk als in menselijk opzicht.
In mijn vaste Meat&Co.-column heb ik geprobeerd de nodige peper te stoppen, zoals dat in het verleden op deze plek gebeurde, want een vaktijdschrift leeft bij kleur, uitgesproken meningen en een stevige inhoud. Wat dat betreft draag ik het stokje van hoofdredacteur in alle vertrouwen over aan mijn opvolger Norbert van der Werff, wiens gezicht u vanaf oktober hier zult aantreffen. Norbert kan bogen op meer dan twintig jaar ervaring als redacteur gedrukte media en was in het verleden als redactiecoördinator verantwoordelijk voor de redactiestrategie en -uitvoering van vakblad Expertise Voedingsmiddelenindustrie/EVMI. Een duidelijke affiniteit met vlees en food heeft hij dus al. Ik wens hem heel veel succes als nieuwe Meat&Co.-hoofdredacteur.

Tenslotte wil ik u als Meat&Co.-lezer bedanken. Zowel voor uw trouwheid aan Meat&Co. en uw positief-kritische feedback via e-mail of telefoon op artikelen in dit vaktijdschrift, als voor de waardevolle gesprekken die ik met velen van u in de loop der jaren heb mogen voeren. Ik kijk hierop met zeer veel genoegen terug en wens u zowel zakelijk als privé alle goeds toe voor de toekomst.

Bart Manders
(Nog even) hoofdredacteur vaktijdschrift Meat&Co.

Trefwoordenlijst

column

Reacties op dit artikel

© Copyright - Meat & Co