Maart 2017

Column Bart Manders:

Dierwaardig

Soms ontvangen wij op de Meat&Co.-redactie e-mails of brieven van boze burgers. Mensen van binnen én buiten het foodbedrijfsleven, die hun ongenoegen uiten over dit vaktijdschrift of over onze website www.meat-co.nl. Zo kregen we enkele jaren terug een felle e-mail van een vertegenwoordiger van een foodbedrijf. Hij vond het op zijn zachtst gezegd ‘not done’ om in deze barre tijden van massaconsumptie, afschuwwekkende slachtprocessen en kiloknallers een foto van een slachtproces op de cover af te beelden.
Toenmalig hoofdredacteur Wim Busser diende hem uitstekend van repliek door in een e-mail terug te benadrukken dat Meat&Co. geen vaktijdschrift is voor de consument, maar voor de vleesproducent. Een producent die weet dat de Nederlandse vleesindustrie  – uitzonderingen uiteraard daargelaten –  geen synoniem is voor dierenbeulerij en kwalitatief inferieur vlees afkomstig van runderen en varkens die nog net niet zelf uit het leven zijn gestapt. En een slachtproces ligt nou eenmaal altijd ten grondslag aan het uiteindelijk door hem verwerkte vlees.
Onlangs was het weer eens raak. Een mevrouw die even op Meat-co.nl had gesurfd, toonde zich in een mailtje ‘diep getroffen’ door onze site. ‘Het ergste is dat het over producten gaat….jullie noemen dieren producten…..al die dieren hebben ook recht op respect. Dieren hebben gevoel en pijn. Laat dat vooral het uitgangspunt zijn voor jullie om te werken,’ verwoordde zij in de mail met de onderwerpregel ‘Afvalverwerkende industrie’. Knap hoe iemand zoveel misvattingen in een paar regels kan samenvatten.
Allereerst vond ik de onderwerpkeuze van deze emotionele dierenliefhebster opvallend. Om dieren of althans het hiervan afkomstige vlees nou als ‘afval’ te betitelen? Bovendien heb ik gedurende mijn hele leven een levend dier nog nooit een product genoemd. Dat zou ik als dierenliefhebber en jarenlange eigenaar van een aanhankelijke kat niet over mijn hart kunnen verkrijgen. Slechts het kwaliteitsvlees van zo stressvrij mogelijk geslachte varkens, runderen en andere gangbare slachtdieren verdient in mijn ogen de kwalificatie ‘kwaliteitsproduct’.
Als vleesvakblad hebben wij wel degelijk oog voor het gevoel en de pijn die dieren tijdens hun leven ervaren. Belangrijke thema’s als dierenwelzijn, CO2-bedwelming en duurzaamheid komen in bijna elke Meat&Co.-uitgave aan bod en ook incidenten waarbij het op deze terreinen misgaat, halen onze kolommen.
Wij draaien er niet omheen: wij verdienen onze centen door op een zo genuanceerd mogelijke manier te berichten over ontwikkelingen in de vleesindustrie. Onze redactie- én advertentiepagina’s zijn gevuld met (toe)leveranciers die net als wij waarde hechten aan kwaliteitsvlees afkomstig van dieren die een zo dierwaardig mogelijk bestaan hebben gehad. Schijnheilig zijn we niet. Misplaatste uitdrukkingen als ‘diervriendelijk geproduceerd vlees’ en ‘diervriendelijke slachtprocedés’ vindt u in Meat&Co. niet terug. De Co. in deze bladtitel staat óók voor de artikelen, die wij met het oog op ons maatschappelijke bewustzijn wijden aan hybride vleesproducten en vegetarische producten. People, Profit en Planet behoren tot ons vocabulaire.
We zijn ons er wel degelijk van bewust dat wij het prachtige product vlees danken aan dieren. Dit besef is én blijft het belangrijkste uitgangspunt bij het maken van Meat&Co.
En dan heb ik tenslotte enkele belangrijke vragen voor ú: hoe gaat u als producent om met de vaak negatieve beeldvorming rond vlees? Op welke manier ontworstelt u zich aan ongenuanceerdheid, incidentenpolitiek en ongefundeerde consumentenverontwaardiging? Hoe vertelt u uw ware verhaal?

Bart Manders
Hoofdredacteur Meat&Co.  

Trefwoordenlijst

column

© Copyright - Meat & Co