Juni 2017

Column Peter Vesseur

Niet omdat het kan, maar omdat het moet

U kent dat wel: allerlei absurde situaties die geschetst worden als ‘omdat het kan, niet omdat het moet’. Wat dichterbij is het anders – daar kan heel veel – maar is ‘omdat het moet’ leidend. Er is in Nederland heel wat koel- en vriescapaciteit in de (pluimvee)vleesverwerkende bedrijven en in de verdere keten. Als je, zeker op een moment dat er wordt ingevroren, een kijkje neemt en voelt wat er kan, dan is dat indrukwekkend. Enorme prestaties worden geleverd. Met de techniek van vandaag kan naast die geweldige resultaten in koelen en vriezen ook nog eens aan een aantal milieuregels worden voldaan. Er is dan ook een lange ervaring met een goede koelketen en dat is belangrijk voor de houdbaarheid van de producten en de voedselveiligheid. Zelfs tijdens het transport kan tegenwoordig nog effectief worden doorgekoeld. In diverse situaties zou dus, tenminste als er sprake zou zijn van doelvoorschriften, ‘omdat het kan’ kunnen opgaan.
Maar, er gelden diverse in regelgeving vastgelegde normen waaraan moet worden voldaan, onder andere voor de temperatuur van (pluimvee)vlees voordat het op transport mag. Ondanks alle investeringen en goed uitgewerkte procedures, worden zelfs boetes uitgedeeld als de temperatuur maar iets afwijkt. Daarbij gaat het er niet om dat het uiteindelijke doel niet zou worden gehaald, maar dit is ‘omdat het moet’.
Het is verstandig discussies over dit onderwerp met de toezichthouder te voorkomen. Het is een onderwerp dat iedereen eigenlijk wel op orde heeft of in orde kan hebben. Zorg ervoor dat de temperatuur op het moment dat de toezichthouder een meting uitvoert volgens de regelgeving correct is. Als er een wijziging in het aanbod ontstaat, waardoor meer vlees moet worden gekoeld, dan moet de capaciteit daarop worden aangepast, ook als er doelmatig en effectief op een ander moment kan worden doorgekoeld. Dat is omdat het moet.
Maar, zorg er ook voor dat de toezichthouder alleen op het juiste moment meet, dus op het moment dat de te bereiken temperatuur ook daadwerkelijk bereikt moet zijn en niet eerder. Wanneer de temperatuur niet laag genoeg is in de ogen van de toezichthouder als er eerder wordt gemeten, dan ontstaat een probleem. Dat had kunnen worden voorkomen door alleen op het juiste ogenblik te laten meten. In de procedures van het bedrijf moet dus niet alleen duidelijk zijn op welk moment welke temperatuur bereikt dient te zijn. Bijvoorbeeld wanneer het vlees mag worden getransporteerd, maar ook hoe en wanneer het bedrijf het vlees vrijgeeft en vanaf welk moment de toezichthouder dus kan meten. Zorg ervoor dat dit in de procedures op de werkvloer ook voor de toezichthouder duidelijk is!
Niet omdat het kan, maar omdat het moet.

Dr. Peter Vesseur, algemeen secretaris van de Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie

Trefwoordenlijst

column

Reacties op dit artikel

© Copyright - Meat & Co