Maart 2017

Column Peter Vesseur:

Transparant verpakt

Op alle gebieden zijn we in de Nederlandse (pluimvee)vleesverwerkende bedrijven, inclusief de toeleverende bedrijven, bijzonder innovatief. Veel ontwikkelingen vinden hun oorsprong in ons land en worden vervolgens geëxporteerd. We zijn goed bezig en op veel fronten wordt steeds duurzamer geproduceerd. Toch hebben we in Nederland met een negatief sentiment te maken en dat is helaas veelal niet op basis van kennis of eerlijke argumenten.
Regeringspartij PvdA is bijvoorbeeld duidelijk tegen alle vormen van vleesproductie omdat de consumptie van vlees in haar ogen moet verminderen. Daarbij wordt geen enkel verschil gemaakt naar CO2 -voetafdruk. Ook het zeer gunstige kippenvlees, dat op dat punt uitstekend kan wedijveren met een vegetarisch menu, is in de ogen van de PvdA ongewenst. De pluimveehouderij is niet de allergrootste dierlijke-productiesector, maar was nog niet aan de beurt wat betreft vermindering van de productie. De verschillende PvdA-bewindslieden pogen dat nog even te regelen, voordat zij helemaal van het toneel verdwijnen. Een rapport over de effecten van fijnstof kan daarvoor misbruikt worden. Er is geprobeerd om op de valreep even te regelen dat de POR-regeling niet kan worden verlengd en de nodige invloed wordt uitgeoefend op de aansturing van de NVWA. Dat het decimeren van de vleessectoren ongunstig kan uitpakken voor de handelsbalans en de werkgelegenheid, de PvdA nota bene, doet er niet toe en dat wordt door een PvdA-kamerlid ook zo gezegd.
Het lukt nog onvoldoende om al onze prestaties en innovaties op het gebied van duurzaam produceren over te brengen op de maatschappij. We slagen er niet in het negatieve sentiment te keren. Voor de productie van kip is NEPLUVI daarin wel verandering aan het aanbrengen. Dit doen we met de campagne Kip in Nederland (www.kipinnederland.nl). We laten innovatieve, duurzame ontwikkelingen in de kipproductie zien en geven voorlichting over de voor- en nadelen van de verschillende kipconcepten. We willen het niet alleen goed doen, maar ook transparant zijn. We zijn trots op de ontwikkelingen in onze sector.
Er kan nog veel meer gedaan worden, ook in de laatste stap richting consument: het verpakken. Eigenlijk weet iedereen wel dat kip niet steriel is en dat je hiermee dus zorgvuldig moet omgaan. Niet voor niets staat er een waarschuwing op de verpakking. Door innovaties op verpakkingsgebied worden de aan kip gerelateerde risico’s al sterk verminderd. Het wordt de consument door enkele ontwikkelingen ook steeds makkelijker gemaakt om hygiënisch te werken. Denk aan een voorgesneden product of een verpakking die zo in de oven kan worden gedaan. De vraag die we ons moeten stellen is of er niet veel meer kan en of we er wel voldoende over communiceren. Is het de consument allemaal, liefst in één oogopslag, duidelijk? Is de verpakking echt eenvoudig te openen of heb je toch een mes nodig? Kan de inhoud echt zonder deze verder aan te raken vanuit de verpakking direct de pan in en hoe wordt dat de consument duidelijk gemaakt? Wat moet de consument vervolgens met de verpakking doen? Moet deze bij het plastic afval of is de verpakking duurzaam en afbreekbaar?

Peter Vesseur
Algemeen secretaris NEPLUVI

Meat&Co.

Trefwoordenlijst

column

© Copyright - Meat & Co