september 2017

Groen Agro Control is er als de kippen bij

Bij het ter perse gaan van deze Meat&Co.-uitgave woekert het schandaal rond het luizenbestrijdingsmiddel fipronil door. Het schandaal heeft inmiddels niet alleen Nederlandse en Belgische pluimveebedrijven getroffen; ook in Zweden, Groot-Brittannië, Oostenrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Polen, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Denemarken en zelfs Hongkong zijn met fipronil besmette eieren gevonden. Onlangs heeft Groen Agro Control uit Delfgauw als laboratorium een officiële erkenning gekregen van de NVWA om fipronil-analyses uit te voeren in eieren en in producten waarin ei is verwerkt. Daarna is dit laboratorium ook door de Raad van Accreditatie geaccrediteerd om fipronil en de metabolieten hiervan in de matrix eieren te analyseren. Mede naar aanleiding van deze erkenningen spreekt Meat&Co. met Michel Witmer, Product Manager Levensmiddelen van Groen Agro Control.

T: Bart Manders
F: Ger Thijssen

Het zijn hectische tijden voor laboratorium en adviesbureau Groen Agro Control. Sinds het laboratorium een NVWA-erkenning en RvA-accreditatie heeft ontvangen voor het uitvoeren van fipronil-analyses krijgt Groen Agro Control talloze verzoeken van pluimveebedrijven en andere spelers in de pluimvee-industrie om analyses voor hen uit te voeren.
Deze analyse vinden plaats naast de uiteenlopende analyses en onderzoeken die Groen Agro Control uitvoert voor bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie, AGF-sector, akker- en tuinbouw. Deze lopen uiteen van onderzoeken naar de voedingswaarde van levensmiddelen en naar gezondheidsbevorderende stoffen als quercetine, lycopeen en caretonoiden tot residu-analyses van ruim 700 pesticiden met behulp van de zogeheten LC-MSMS- en GC-MSMS-analysemethode. Over laatstgenoemde methode later meer.

Fipronil
„Naar aanleiding van het door pluimveeservicebedrijf Chickenfriend veroorzaakte schandaal onderzoekt de NVWA veel pluimveebedrijven op het gebruik van fipronil,” vertelt Michel Witmer. „Fipronil is een bestrijdingsmiddel dat kan worden ingezet tegen vlooien, mijten en teken bij huisdieren en dat ook wordt gebruikt bij de bestrijding van mieren. Verder wordt het middel toegepast als zaadbehandelingsmiddel in verschillende gewassen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft fipronil geclassificeerd als ‘matig toxisch’ voor de mens. Fipronil is verboden voor gebruik in de pluimveesector, omdat het via kippen in eieren terecht kan komen. Dit is nu dus gebeurd bij Nederlandse pluimveebedrijven”

Kennis & kunde
Volgens Michel Witmer beschikt Groen Agro Control over de benodigde kennis, kunde en apparatuur om monsters van eieren, voedingsmiddelen die eieren bevatten én pluimveevlees te analyseren op de aanwezigheid van fipronil.
„Dit gebeurt op basis van de GC-MSMS methode,” verduidelijkt hij desgevraagd. ,,GC staat voor gaschromotografie, MS voor massaspectrometrie. Voor een fipronil-analyse moeten 12 eieren worden aangeleverd, die we bemonsteren. Kortweg komt het GC-MSMS principe er op neer dat we de inhoud van het ei, met uitzondering van de schil, mengen, extraheren met een oplosmiddel en injecteren bij een hoge temperatuur. Hierdoor wordt het monster in gasvorm omgezet. Voor de productmonsters wordt een specifieke hoeveelheid afgewogen, waaraan extractievloeistof wordt toegevoegd. Door deze inhoud te centrifugeren, wordt de substantie gescheiden in een organische laag en een waterlaag. Het extract dat bovendrijft, wordt op fipronil geanalyseerd. Aan de hand van het chromatogram kunnen we de concentraties hiervan aflezen. Klanten ontvangen dezelfde dag nog of uiterlijk een dag later, afhankelijk van de drukte bij ons, een officieel erkend analyserapport met een fipronil-rapportage vanaf 0,0025 milligram per kilogram.”

Kippenvlees
Op dit moment onderzoekt de NVWA of er ook fipronil in kippenvlees zit. Het bestrijdingsmiddel is namelijk niet alleen toegepast door ongeveer 200 Nederlandse leghenhouders, maar ook op een aantal vleeskuikenbedrijven.
„Groen Agro Control heeft nog geen accreditatie om kippenvlees op fipronil te onderzoeken,” zegt Witmer. „Maar onze analyse is desondanks van goede kwaliteit. Onlangs hebben we monsters genomen van kippendijen en kippenpoten en deze geanalyseerd op fipronil. Uiteindelijk is er niets gevonden. De kans dat er fipronil in vleeskippen zit, is sowieso erg klein. Vleeskuikens leven namelijk maar zes tot acht weken en dit is te kort voor de ontwikkeling van bloedluizen die zouden moeten worden bestreden. Na acht weken wordt de stal schoongemaakt en ontsmet met chloor. Daarnaast zijn er maar een paar vleeskuikenbedrijven die behandeld zijn met fipronil.”

Vanuit één locatie
In 23 jaar tijd is Groen Agro Control volgens Witmer uitgegroeid van een kleine start-up van TU Delft voor de tuinbouw tot een internationaal opererend laboratorium en onderzoeksbureau. Groen Agro Control voert analyses en onderzoeken uit voor diverse sectoren, waaronder de voedingsmiddelenindustrie.
„Voorheen waren we uitsluitend op de tuinbouw en AGF-sector gericht,” vertelt Witmer. „Vooral de laatste jaren richten we ons ook op verwerkers van bijvoorbeeld vlees, vis en eieren. Voor de vlees- en voedselverwerkende industrie analyseren we bijvoorbeeld microbiologische contaminaties in producten. Ook voeren we onderzoek uit naar de aanwezigheid van gisten en schimmels in de productieruimten van bedrijven. Een belangrijke pré van Groen Agro Control is dat we klanten, met een organisch,  anorganisch en microbiologisch laboratorium in Delfgauw, vanuit één locatie kunnen bedienen. Zij waarderen het erg dat we resultaten van veel analyses nog dezelfde dag kunnen presenteren. Een kracht van Groen Agro Control is bovendien dat we niet alleen analyses uitvoeren binnen de muren van ons laboratorium, maar juist ook op locatie bij bedrijven gaan kijken om hun processen te doorgronden.”

Sterke groei
Op de huidige locatie groeit Groen Agro Control uit zijn jasje, zo beklemtoont Witmer tenslotte. „Het is de bedoeling dat onze huidige locatie binnenkort wordt uitgebreid met nieuw te bouwen ruimte op het hiernaast gelegen grasveld. We groeien flink, omdat we wereldwijd werken. Zo voeren we voor buitenlandse agrofoodbedrijven veel analyses uit naar residuen van pesticiden. We analyseren bijvoorbeeld de nodige monsters uit Zuid-Amerika. Verder zijn we sterk groeiend in onze activiteiten voor de vleesindustrie. Onze groei in deze industrie schuilt vooral in microbiologische analyses en tht-onderzoeken.”

Trefwoordenlijst

Fipronil

Reacties op dit artikel

© Copyright - Meat & Co