juni 2017

Frans Stortelder, COO Vion Pork:

‘We signaleren steeds meer interessante deelmarkten voor varkensvlees’

VION Pork, onderdeel van Vion Food Group, lanceerde in maart van dit jaar Good Farming Balance. Een nieuwe vraaggestuurde aanpak, waarmee het bedrijf inspeelt op de internationale afzetkansen voor varkensvlees en naar eigen zeggen een nieuw perspectief biedt voor Nederlandse varkenshouders. In deze aanpak ziet Meat&Co. volop aanleiding voor een interview met Frans Stortelder, Chief Operating Officer van Vion Pork. Vanuit de overtuiging dat zij in een kansrijke positie verkeren, beginnen varkenshouders meer uit hun schulp te kruipen.

T: Bart Manders
F: Richard Hulshof 

Hoe gaat het anno 2017 met Vion Pork?
Frans Stortelder: „Vion Food Group en bedrijfsonderdeel Vion Pork hebben een paar moeilijke jaren achter de rug. Zo zijn herstelprogramma’s ingezet om het complete bedrijf te versterken en beter te positioneren. Vion Pork profileerde zich voorheen als kostprijsleider, maar dit bleek geen goede uitgangspositie te zijn om bestendigheid, continuïteit én meer rendement te realiseren. Sinds mijn komst 2,5 jaar geleden als Chief Operating Officer is de focus van Vion Pork verlegd van een kostprijs- naar een valorisatiestrategie. Waardecreatie en diversificatie in varkensvlees voor nationale en internationale afzetmarkten vormen nu het uitgangspunt in ons slacht- en verwerkingsproces.”

Welke ontwikkeling heeft het bedrijf de laatste jaren doorgemaakt?
FS: „De afgelopen jaren heeft Vion Pork flink nagedacht over de vraag hoe we ons varkensvlees het beste kunnen inzetten als drager van onze bedrijfsstrategie. Allereerst hebben we gekeken naar de bestaande positie van onze varkenshouders en naar de manier waarop we voor hen én voor Vion Pork zelf een nog optimalere waarde kunnen creëren. We hebben volop geïnvesteerd in goede, bestendige relaties met deze leveranciers én in een betere afstemming van hun aanbod aan varkens op de vraag van onze klanten in binnen- en buitenland. Onze varkenshouderij is toonaangevend in de wereld en is duurzamer vergeleken met andere landen. Zo is de ammoniakuitstoot de afgelopen 25 jaar met 80% verminderd, is de fijnstofuitstoot met ruim 60 % teruggebracht, zijn het water-, en voergebruik om 1 kilo varkensvlees te produceren met 60 tot 65% verminderd en is het landgebruik met zo’n 20% gekrompen. Op diverse wereldmarkten neemt ons kwalitatief hoogstaande varkensvlees een vooraanstaande positie in.
De internationale markttoelating van dit vlees is streng gereguleerd, maar voor bijna alle landen beschikt Vion Pork over exportcertificaten. 60% van ons varkensvlees wordt geëxporteerd, 40% gaat naar de binnenlandse markt. Van het geëxporteerde vlees vindt 50% zijn weg naar landen buiten de EU, wat betekent dat we anno 2017 een sterke positie hebben op de wereldmarkt.”

In maart van dit jaar is Good Farming Balance gelanceerd. Wat waren de belangrijkste redenen voor de introductie van deze vraaggestuurde aanpak?
FS: „Vion Pork signaleert in de hele wereld steeds meer interessante deelmarkten voor varkensvlees van een specifieke kwaliteit. Elke markt heeft zijn eigen vleescultuur en culinaire gewoonten en dit creëert een behoefte aan uiteenlopende varkensvleesdelen -en specificaties. Zo is er in Noord-West-Europa vooral vraag naar mager varkensvlees. In Zuid-Europa – denk aan de Italiaanse Parmaham – is er juist veel vraag naar varkensvlees met het nodige intramusculair vet. En in Zuid-Korea is er behoefte aan specifieke varkensbuiken voor het steengrillen. Het belangrijkste uitgangspunt van Good Farming Balance is om onze varkensvleesproductie optimaal af te stemmen op de behoeften van deze deelmarkten.”

Hoe steekt de aanpak precies in elkaar?
FS: „Om beter aan de vraag van een aantal specifieke marktsegmenten te kunnen voldoen, is er een brede spreiding in varkens nodig. In het kader van het Good Farming Balance-programma heeft Vion Pork daarom drie nieuwe aflevermodules voor zijn varkenshouders geïntroduceerd: de module basis, de module breed én de module robuust. Per module worden andere eisen gesteld aan onder meer aflevergewicht en spekdikte. Varkenshouders kunnen kiezen voor één van de drie modules die het beste aansluit bij hun bedrijfsvoering. Zij kunnen direct instappen in de basismodule. De module breed biedt varkenshouders de mogelijkheid voor meer spreiding in gewicht en spekdikte. Een groot voordeel van de module breed is dat deze de mogelijkheid biedt om varkens uit een stal in één keer bij onze slachterij af te leveren. Een varkenshouder kan hierdoor zijn stalbezetting optimaliseren. De module robuust richt zich op varkens met meer spekdikte. Hiervoor kunnen varkenshouders sturen op robuustere varkens. Dit levert varkensvlees op dat geschikt is voor bijvoorbeeld de Zuid-Europese markt. De drie modules van Good Farming Balance bieden varkenshouders de kans om te excelleren op hun eigen bedrijf en met hun varkens het hoogste rendement te behalen. Uiteindelijk leveren ze Vion Pork zo de meest optimale varkensvleesgrondstoffen op voor onze afzetmarkten.”

Waarom zijn aan Good Farming Balance nieuwe prijssystemen gekoppeld?
FS: „Naast de bestaande weeknotering biedt Vion Pork varkenshouders inderdaad twee nieuwe methoden voor de inkoop van varkens. Naast de bekende Vion-weekprijs zijn dit het Vion-prijsindexgarantiesysteem en de Vion-langetermijnprijs.
Met het Vion-prijsindexgarantiesysteem wordt een gemiddelde prijs gegarandeerd, die gebaseerd is op een mandje van representatieve internationale noteringen. Doel van de langetermijnprijs is om hun meer zekerheid te bieden bij hun bedrijfsvoering op de langere termijn. Een varkenshouder kan zelf kiezen voor de prijssystematiek of een combinatie van prijssystematieken die het beste bij hem past. Hij heeft dan ook veel meer keuze. Onze leveranciers kunnen zo hun risico’s beter afdekken en dit vergroot hun commitment met Good Farming Balance.”

Vergt het programma een andere werkwijze van Vion’s varkenshouders?
FS: „De afgelopen jaren waren de varkenshouders primair gefocust op de varkensprijs en je kunt je ernstig afvragen of dit goed was voor hun rendement. In het Good Farming Balance-programma focussen zij zich niet meer uitsluitend op de kostprijs, maar moeten zij vraaggericht gaan werken. Zij dienen hun aandacht hierbij te richten op diverse aspecten die van positieve invloed zijn op hun rendement, zoals stalbezetting en voederconversie.”

Hoe is de aanpak in maart bij hen onder de aandacht gebracht?
FS: „Op onze locatie in Boxtel hebben we een drietal open dagen georganiseerd, waarvoor in totaal 700 tot 800 varkenshouders zijn uitgenodigd. Daarnaast hebben we twee bijeenkomsten georganiseerd voor ketenpartners en één bijeenkomst voor vermeerderaars. De varkenshouders kregen een rondleiding door de slachterij in Boxtel, om met eigen ogen te kunnen aanschouwen hoe de door hen aangeleverde varkens worden geslacht en hoe het vlees verder wordt verwerkt. Vervolgens heb ik hen als COO van Vion Pork het idee achter Good Farming Balance uit de doeken gedaan. De eerste reacties van varkenshouders op het programma waren in elk geval erg enthousiast. Zij waarderen het dat gewenste veranderingen in de varkenshouderij, zoals samenwerking in ketens, eindelijk van de grond komen.”

Is er na drie maanden al iets te zeggen over de eerste successen?
FS: „Dat is kort na de introductie van Good Farming Balance nog lastig te zeggen. Een deel van het succes van de aanpak zie je uiteindelijk niet terug in het nationale en internationale varkensvleesschap. Het succes zal zich naar mijn overtuiging vertalen in hogere opbrengsten en marges voor de varkenshouders én voor Vion Pork, een betere varkensprijs, een optimalere aanlevering van varkens op onze slachterijen en een betere afstemming van ons varkensvleesaanbod op de vraag van mondiale afzetmarkten. Voor de Zuid-Europese markt heeft Vion Pork een strategische doelstelling geformuleerd: als het gaat om de levering van specifieke hammen met intramusculair vet – voor de productie van in Parma gedroogde en bewerkte Italiaanse hammen – willen we een toonaangevende, premium marktleider zijn. We waren hier al redelijk succesvol in, maar konden de hammen niet altijd in voldoende kwantiteiten en specificaties leveren. Dankzij de introductie van de module robuust verwachten we voor het eind van dit jaar de grondstofbehoefte voor gedroogde Italiaanse hammen volledig te kunnen invullen.”

Good Farming Balance is onderdeel van het Good Farming-programma van Vion Pork. Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten van dit programma?
FS: „Allereerst zijn voedselveiligheid en –integriteit, productkwaliteit, duurzaamheid, dierenwelzijn en transparantie de basisbegrippen van waaruit Vion werkt. Het Good Farming-systeem van Vion Pork vormt de basis voor onze geborgde en volledig traceerbare productieketen. Binnen het systeem werken we vraaggestuurd om kwaliteit op maat in varkensvlees te kunnen leveren. Dankzij erkende kwaliteitssystemen, een optimale tracking & tracing, early warning-systemen én veel kennis en expertise kunnen wij varkensvlees van een gecertificeerde kwaliteit garanderen. Hiermee loopt Vion Pork voorop en is de toegang tot internationale markten verzekerd. Ons belangrijkste streven is om een trusted partner te zijn voor klanten én toeleveranciers.
Tot ons Good Farming-programma behoren ook de concepten De Groene Weg voor biologisch varkensvlees en Good Farming Star, varkensvlees met één ster van het Beter Leven-keurmerk van de Dierenbescherming. Voor Good Farming Star werken we inmiddels samen met 185 Nederlandse varkenshouders. Zij besteden extra aandacht aan dierenwelzijn. Hun varkens hebben meer leefruimte dan in gangbare houderijconcepten. Zowel het verse varkensvlees als de vleeswaren bij Albert Heijn zijn tegenwoordig allemaal Good Farming Star en ook steeds meer andere retailers kiezen voor ons éénsterrenvarkensvlees. Met De Groene Weg richten we ons zeer succesvol op een nicheketen.”

Hoe kijkt u tenslotte naar de toekomst van de Nederlandse varkenshouderij?
FS: „Onder meer in mijn gesprekken met varkenshouders merk ik dat er sprake is van optimisme en een positieve beweging. Vanuit de overtuiging dat zij in een kansrijke positie verkeren en het besef dat zij de komende jaren zullen moeten investeren in hun licence to produce, beginnen zij wat meer uit hun schulp te kruipen. Op dit moment vindt bij hen de omwenteling plaats van een kostprijsgedreven strategie naar een actieve, vraaggerichte werkwijze. Vion Pork wil de draaischijf zijn die deze omwenteling stimuleert. Nederlandse varkenshouders bekleden wereldwijd een voorloperpositie. Zij voldoen aan de strengste kwaliteitsnormen en milieu-eisen en genieten een onberispelijke mondiale status als het gaat om dierenwelzijn. Zij moeten dan ook niet meer naar beneden kijken, maar met een trots opgeheven hoofd vooruitblikken. Om succesvol te kunnen zijn, is het erg belangrijk dat je trots bent op je vak en aan iedereen durft te vertellen wat je doet.”

Forse investering in Apeldoornse varkensslachterij

Vion Pork lanceerde afgelopen maart niet alleen het Good Farming Balance-programma. Het bedrijfsonderdeel van Vion Food Group maakte ook bekend dat het 8 miljoen euro gaat investeren in zijn varkensslachterij te Apeldoorn. Door deze investering kan Vion Pork aan de hoogste certificeringseisen blijven voldoen die nodig zijn voor een mondiale afzet, zo benadrukt COO Frans Stortelder. „We zien veel kansen voor het optimaal verwaarden van de door ons verwerkte varkens.”
De investeringen in Apeldoorn verbeteren volgens hem de positie van Vion in Nederland en op internationale markten, vooral Azië. ,,Afnemers en wetgevers in Aziatische landen stellen hoge eisen aan de kwaliteit, traceerbaarheid en certificering van vlees. Dankzij moderne productiemethoden heeft Vion toegang tot een groot aantal wereldwijde markten. Om die positie te behouden en uit te bouwen, is het cruciaal om te blijven zorgen voor de modernste productietechnieken. In Apeldoorn zullen we in staat zijn efficiënter en flexibeler te gaan werken.”
Naast Apeldoorn beschikt Vion Pork over varkensslachterijen in Boxtel en Groenlo. De slacht van zeugen vindt plaats bij Vion Groenlo. Daar worden ook biologische varkens en Good Farming Star-varkens geslacht.

Trefwoordenlijst

Frans Stortelder

Reacties op dit artikel

© Copyright - Meat & Co