maart 2017

Gerard Smelt van MeatTech:

‘Als product developer heb ik behoefte aan inspirerende prikkels van buitenaf’

Samen met Philip Schippers en Paul Grimberg was Gerard Smelt in 2003 één van de drie grondleggers van MeatTech, kennisplatform van en voor voedingsmiddelentechnologen. Meat&Co. sprak met Gerard over de inspiratie die hij zelf haalt uit dit de laatste jaren flink gegroeide kennisplatform. In mijn werk als Senior Product Developer van Euroma ben ik voortdurend op zoek naar nieuwe kennis en inspiratie. Ik heb ontzettend veel behoefte aan inspirerende prikkels van buitenaf.

Wat is de belangrijkste doelstelling van MeatTech anno 2017?
Gerard Smelt: ,,Sinds de start van MeatTech gaan we samen met de leden op zoek naar nieuwe toepasbare kennis en streven we ernaar mensen te ontmoeten. Ons streven is om steeds op uitdagende manieren kennisimplementatie en kennisontwikkeling bij de leden te bevorderen. Bovendien levert MeatTech een bijdrage aan het leggen en onderhouden van contacten. Wij willen leden verder laten kijken dan de horizon door het organiseren van kennisbijeenkomsten, waarin kennis, inzicht en inspiratie centraal staan. Soms zijn we concurrent van elkaar maar dat wordt gerespecteerd. Omdat we ook veel waarde hechten aan het informele samenzijn, sluiten we elke bijeenkomst af met de bekende MeatTech-borrel. Deze borrel is altijd reuze gezellig. Ik zie steeds meer een hechte groep ontstaan.”

Wat kunnen jullie concreet voor leden betekenen?
GS: ,,MeatTech organiseert minimaal vijf keer per jaar een kennisbijeenkomst en enkele aanvullende activiteiten in samenwerking met kennis- en onderwijsinstellingen zoals de HAS Hogeschool. Een kennisbijeenkomst kan een themabijeenkomst, seminar of bedrijfsexcursie zijn. Voor onze bijeenkomsten nodigen we doorgaans één spreker of meerdere sprekers uit die een presentatie houdt of houden over een actueel en innovatief technologisch onderwerp. Hiervan wordt verslag gedaan in Meat&Co., waarmee MeatTech samenwerkt.”

Welke thema’s komen aan bod tijdens de bijeenkomsten?
GS: ,,We proberen vlees- en voedingstechnologische en foodgerelateerde onderwerpen uit te diepen, die onze leden in de dagelijkse praktijk niet veel tegenkomen of waarover zij misschien nog weinig hebben gelezen. Tijdens de laatste MeatTech-bijeenkomst bij het Centrum voor Smaakonderzoek is gediscussieerd over de voor- en nadelen van een consumentensmaakonderzoek in een thuisomgeving. Drie jaar geleden werd bij een bijeenkomst het thema ‘fosfaat’ behandeld. Dit lijkt een uitgekauwd onderwerp, maar vanwege de diverse interessante aspecten die dit onderwerp heeft, kwamen hier 38 leden op af.”

MeatTech gaat ook ‘branchevreemd’..
GS: Eén keer per jaar organiseert MeatTech inderdaad een branchevreemde bijeenkomst. Dit gebeurt onder het motto ‘Kijk ook eens bij andere foodbedrijven in de keuken om inspiratie en kennis op te doen’. Zo hebben we in februari 2016 een interessant bedrijfsbezoek gebracht aan visproducent Weerstand Foods op Urk. Op 8 juni a.s. bezoeken we een bierbrouwerij in Albergen, waar we inzoomen op productontwikkeling. Dit soort branchevreemde bezoeken vind ik als voedingsmiddelentechnoloog erg inspirerend.”

Wanneer is een bijeenkomst in uw ogen geslaagd?
GS: ,,We willen onze bijeenkomsten dusdanig organiseren en inrichten dat leden die ’s avonds naar huis rijden, nog nadenken over het bezochte bedrijf, over de gevoerde discussies of over de waardevolle onderlinge contacten. Vaak spoken onderwerpen na afloop door mijn hoofd, bijvoorbeeld na een levendige discussie tijdens een bijeenkomst. Tijdens de bedrijfsbezoeken willen we dat de ondernemers niet alleen de succesverhalen vertellen. We willen juist horen wat hen inspireert, tegen welke problemen en uitdagingen zij zijn aangelopen, hoe zij deze hebben opgelost en wat zij hiervan hebben geleerd.”

Bent u tevreden over de huidige ledensamenstelling?
GS: ,,MeatTech is een prachtige, gemêleerde groep. De meeste leden hebben een voedingstechnologische achtergrond en werken in de vlees-, snack- en convenienceindustrie of bij toeleveranciers van ingrediënten, machines en verpakkingen. De verbindende foodfactor tussen de leden is hun focus op technologie, ontwikkeling en innovatie. MeatTech wil de komende jaren een exclusief kennisplatform blijven. Daarom willen we bewust niet doorgroeien naar 180 leden en hanteren we daarom een kleine selectie aan de poort.”

Hoeveel leden zijn er nu?
GS: ,,MeatTech heeft 80 leden afkomstig van 65 verschillende bedrijven.”

Wat is de grootste meerwaarde van MeatTech?
GS: „Het is belangrijk dat je als voedingsmiddelentechnoloog veel weet, maar het is nóg belangrijker om andere mensen te kennen die het nodige weten over andere onderwerpen. Elkaar kennen via het MeatTech-netwerk is misschien wel belangrijker dan zelf kennis hebben. Met mijn vleestechnologische achtergrond heb ik diverse andere MeatTech-leden vooruit kunnen helpen.”

Heeft u een tip voor andere voedingsmiddelentechnologen?
GS: „Ik raad alle voedingsmiddelentechnologen aan: Ga op pad! Ga eens wat meer je eigen keuken uit om inspiratie op te doen! Ondernemers en managers doen dat nog wel eens, maar voedingsmiddelentechnologen en productontwikkelaars mijns inziens veel minder. Foodinspiratie en technologische kennis zijn altijd en overal beschikbaar, als je maar weet waar je deze vandaan moet halen. MeatTech kan een belangrijke rol spelen bij het vergaren van kennis en het bieden van inspiratie en contacten.”

Welke rol speelt inspiratie bij uw werk als Senior Product Developer?
GS: „Hieraan hecht ik veel waarde. In mijn werk als productontwikkelaar en vleestechnoloog ben ik voortdurend op zoek naar nieuwe inspiratie. Ik heb continu behoefte aan inspirerende prikkels van buitenaf. Met eigen smokers sta ik weleens op een foodmarkt of -festival. Een hobby van me. Vaak probeer ik dan ook productconcepten en smaken uit. De feedback van consumenten is dan geweldig leerzaam. Voor het geld hoef ik het niet te doen. Spijt komt soms even om de hoek kijken als op Hemelvaartsdag om 6.00 uur mijn wekker gaat, maar het levert me vaak bijzonder veel energie en inspiratie op.”

Trefwoordenlijst

www.meattech.nl

Reacties op dit artikel

© Copyright - Meat & Co