maart 2017

Jaarvergadering COV:

‘Blijf betrouwbaar, transparant en de beste’

Vleestaks, circulaire economie, visie, NVWA en toekomst. Tijdens de openbare jaarvergadering van de COV kwamen deze thema’s ruimschoots aan bod. Voorzitter Jos Goebbels blikte terug op een positief jaar, maar keek ook vooruit. Ik verwacht bij de komende cao-onderhandelingen een constructieve dialoog met de vakbonden.

In Mereveld in Utrecht waren zo’n 100 aanwezigen bij de openbare jaarvergadering, die traditiegetrouw volgde op de besloten ledenvergadering. Jos Goebbels opende de bijeenkomst met een terugblik op de mijlpalen van 2016. „Wij mogen noteren dat onze uitvoer van varkensvlees naar China verdubbeld is en dat alle Nederlandse varkensslachterijen inmiddels China-waardig zijn. Een belangrijke doorbraak was de export van kalfsvlees naar Amerika in september. Van de NVWA ontvingen wij als Nederlandse roodvleessector goede rapportcijfers en er is een succesvolle introductie geweest van het Varken van Morgen. Dat betekent dat nagenoeg 100% van het varkensvlees nu met een ster van het Beter Leven-keurmerk van de Dierenbescherming in de schappen ligt. Deze introductie is een antwoord op de marktvraag, dat niet is opgelegd door de overheid. Tot slot presenteerden wij eind 2016 onze toekomstvisie ‘2025: De vleessector in balans’.”

Kwetsbaar imago
Andere sprekers waren Henri Kool, Directeur Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn bij het ministerie van Economische Zaken en Hans de Boer, voorzitter van ondernemersvereniging VNO-NCW. De Boer: „Vergeet niet dat Nederland bij de G20 hoort en een middelgrote economie is. Kijkend naar oppervlakte staat Nederland op plaats 133, qua aantal inwoners op plaats 130. Maar onze economie staat op de 16e plaats in de wereld. Dus wij mogen ons laten gelden en wat zelfbewuster zijn. 100 miljoen mensen eten dagelijks Nederlands vlees en onze sector toont veerkracht. De kwetsbaarheid zit in het imago, op het gebied van milieu en diervriendelijkheid wordt de sector in de gaten gehouden.”
Kool: „Er zijn maatschappelijke zorgen. Daarom is het goed dat de COV met het visiedocument is gekomen. Hierin wordt kleur bekend en stelt de sector zich kwetsbaar op. Dat schept vertrouwen. De komende verkiezingen in Nederland en Frankrijk zijn belangrijk voor het draagvlak in de EU. Een exit zou grote gevolgen hebben voor de sector. U moet blijven werken aan het internationale speelveld, door de beste, betrouwbaar en transparant te zijn.”

Circulaire economie
Volgens Kool biedt de aarde genoeg voor heel de wereld, maar vergt dit een andere manier van denken, het circulaire denken. „In de loop van 2017 presenteren wij een visie, gedragen door de COV, NVWA en EZ. Deze verwijst naar de mondiale opgave om 9 miljoen mensen te voeden. Andere verdienmodellen vragen om een meer holistische benadering. We moeten naar een circulaire economie. Mest als vierde grondstof is daar een stap in.” Ook Jos Goebbels benadrukt dat het mestdossier kansen biedt. „De last moet een lust worden. Over circulaire economie gesproken: in Nederland komt ruim 90% van het rundvlees van de zuivelindustrie. Het kalfs- en rundvlees, dat op basis daarvan als hoogwaardig nevenproduct wordt geproduceerd, past daar dus helemaal in.”

Vleestaks een slecht idee
Goebbels: „ Er wordt te vaak óver de vleesindustrie gesproken en te weinig mét de vleesindustrie. Feiten en meningen worden niet zelden door elkaar gehaald. Met een vleestaks, waar nu bijvoorbeeld over gesproken wordt, maak je het meest duurzame vlees van misschien wel de hele wereld duurder. Met alle gevolgen van dien. Ik ben blij dat staatssecretaris Van Dam dit afwijst en dat wij op dit onderwerp goed samenwerken met VNO-NCW, de FNLI en de KNS. De COV neemt binnenkort het initiatief om met partijen om de tafel te gaan om te bekijken hoe ongefundeerde aantijgingen te pareren en juiste feiten te kunnen presenteren. Wij blijven proactief handelen, want wij willen onze licence to produce behouden.”

Trefwoordenlijst

COV

Reacties op dit artikel

© Copyright - Meat & Co