Testtunnel voor praktijkproef met UVC-desinfectie

UVC-desinfectietunnels garanderen een duurzame en valideerbare desinfectie van bewerkte producten en verpakte producten, maar ook van bijvoorbeeld emmers, flessen en doppen. Bioclimatic introduceert een testtunnel om kwaliteits- en procesmanagers op een laagdrempelige manier – door middel van een praktijkproef – te laten kennismaken met deze desinfectiemethode.

,,Met deze tunnel kunnen we een echte praktijkproef opzetten voor onze klanten. Zo kunnen we heel eenvoudig bepalen of het inzetten van deze techniek geschikt is,” aldus Bert van Klink, eigenaar van Bioclimatic. De tunnel is 1200 mm lang, 400 mm hoog en de band is 410 mm breed. De snelheid van de band is instelbaar van 1 tot 20 meter per minuut. Door bacteriologische tests uit te voeren, kan de effectiviteit van verschillende doseringen worden vastgesteld. Zo kan met de UVC-testtunnel precies worden bepaald welke dosis UVC er nodig is om het gewenste resultaat te bereiken.

Bioclimatic levert UVC-desinfectietunnels aan de voedingsmiddelenindustrie, de bakkerijbranche en de AGF-sector. Bij UVC-desinfectie wordt gebruik gemaakt van zogenaamde 254nm-lagedruklampen die een vernietigende werking hebben op het DNA van schadelijke micro-organismen. Zo’n desinfectietunnel wordt altijd op maat ontworpen op basis van het productieproces van de opdrachtgever en de micro-organismen die bestreden moeten worden.

Aan praktijktesten zijn kosten verbonden, ze durenongeveer een dagdeel, bevatten een introductiecursus UVC-techniek en achteraf ontvangt de klant een samenvattende rapportage.