Varkenshouders stappen naar de rechter als plannen in Brabant doorgaan

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) geeft aan zwaar teleurgesteld te zijn in het zogenaamde ‘compromis’ dat door Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant is gepresenteerd, over de strengere stikstofregels en het introduceren van systeem van ‘stalderen’ om de veehouderij te reguleren. ‘Als dit zo wordt doorgezet, zullen wij naar de rechter stappen’, zeggen Ingrid Jansen en Eric Douma, respectievelijk voorzitter en vicevoorzitter van de POV.

Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Brabant willen dat Brabantse veehouders, onder wie honderden varkenshouders, hun stallen in 2022 hebben aangepast aan de nieuwe normen om uitstoot van ammoniak, geur en fijnstof te verminderen. Oorspronkelijk zouden de regels gelden vanaf 2028.

De door Brabant voorgestelde ‘staldering’ om de veehouderij te reguleren, is volgens Jansen en Douma discriminerend en geeft rechtsongelijkheid. ,,Staldering geldt in Brabant alleen voor hokdieren en niet voor graasdieren, zoals melkvee. Deze plannen leiden er daarnaast toe dat de financiële gevolgen bij de toekomstgerichte varkenshouders worden neergelegd. Zij moeten eerst meters van stoppers opkopen, voordat zij verder kunnen ontwikkelen.”

Het noodgedwongen moeten stoppen, heeft niet alleen grote gevolgen voor de varkenshouders en hun gezinnen, maar ook voor de leefbaarheid op het platteland en de economie in Brabant, aldus POV. ,,Het stoppen van vele boeren, zal een enorme impact hebben op de werkgelegenheid in Brabant. Varkenshouders en hun collega’s zorgen voor duizenden banen, direct en indirect.”

POV roept Provinciale Staten op om op 7 juli niet akkoord te gaan met de voorstellen van GS en veehouders de tijd te geven, zoals afgesproken, tot 2028, om aan de nieuwe regels te voldoen, zoals in de rest van Nederland. Als de plannen toch worden doorgevoerd, dan overweegt POV juridische stappen.