Copray

Italië belangrijkste bestemming

De Nederlandse export van varkensvlees groeide in 2017 naar bijna 2 miljard euro. Bijna driekwart gaat naar EU-landen. De belangrijkste bestemming is Italië, gevolgd door Duitsland en Griekenland.

De totale exportwaarde van varkensvlees vanuit Nederland was in 2017 een derde hoger dan in 2010. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en Wageningen Economic Research.

China

De afzet naar niet-Europese bestemmingen daalde in 2017 naar 500 miljoen euro, een afname met 86 miljoen euro ten opzichte van 2016. Die daling hangt volgens de onderzoekers samen met de teruglopende afzet naar China en Japan. Van 2015 naar 2016 was de omzet van de varkensvleesexport naar landen buiten Europa nog met 146 miljoen euro gestegen, vooral door de grote export naar China.

De teruglopende export van varkensvlees naar niet-Europese bestemmingen wordt ruimschoots gecompenseerd door de afzetstijging naar Duitsland (+51 miljoen euro) en overige Europese bestemmingen (+168 miljoen euro). Italië is in waarde de grootste afnemer van varkensvlees uit Nederland, gevolgd door Duitsland en Griekenland.

De varkensvleesproductie in Nederland lag in 2017 naar schatting 4 procent hoger dan in 2016. Dit hangt samen met de toename van het aantal binnenlandse slachtingen en minder levende export.

Import

De totale importwaarde van varkensvlees bedroeg in 2017 666 miljoen euro, waarvan tweederde (433 miljoen euro) uit Duitsland kwam. Het varkensvlees dat door Nederland wordt ingevoerd komt voor een deel van Nederlandse varkens die in Duitse slachterijen zijn geslacht en verwerkt.

Dat deze varkens in Duitsland geslacht en verwerkt worden, hangt volgens het rapport samen met de nabijheid van meerdere slachthuizen. De reisafstand is vergelijkbaar met die naar Nederlandse slachterijen. Bovendien zijn Duitse slachthuizen efficiënt en is de vleesindustrie internationaal georiënteerd.

Het rapport ‘De Nederlandse landbouwexport 2017’ is te vinden op www.rijksoverheid.nlExport landbouwgoederen

In 2017 werd in totaal voor een bedrag aan 91,7 miljard euro geëxporteerd aan landbouwgoederen. Dat is een groei van 7 procent ten opzichte van 2016 en dus opnieuw een recordbedrag. Minister van LNV Carola Schouten presenteerde die cijfers tijdens de landbouwbeurs Grühne Woche in Berlijn.
De productgroep met de meeste export is agf. Die categorie was in 2017 goed voor ruim 13 procent bij aan de totale exportwaarde. De categorie ‘bereide producten van dieren en vlees’ staat op de tweede plaats met bijna 12 procent.