COV overhandiging landkaart

COV presenteert voortgang toekomstvisie 2025

De COV heeft de balans opgemaakt van het startjaar van de plannen ‘2025. De Nederlandse vleessector in balans.’

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 8 februari in Utrecht heeft de COV de voortgang van de diverse actiepunten toegelicht en in beeld gebracht.

Verbeteren kwaliteit

Een van de thema’s van het Masterplan betreft het verder verbeteren van de ‘kwaliteit van product en proces’.  “Het is mooi om te zien dat we met onze partners in alle vleesketens echt meters maken met Holland Varken, maar ook met Vitaal Kalf en Safe Beef”, zegt COV-voorzitter Jos Goebbels. “Daarnaast beschikken we met de eigen database, met de resultaten van microbiologische bemonstering door onze leden, over unieke gegevens wat betreft de voedselveiligheidsstatus van onze bedrijven en producten.”

Volgens Goebbels hebben de leden afgelopen jaar veel investeringen gedaan in nieuwbouw en verbouw, bijvoorbeeld met de vele vierkante meters aan zonnepanelen, maar ook met het verder blijven verbeteren van arbeidsomstandigheden.

Export

De kwaliteit van de productieprocessen is volgens Goebbels ook goed voor de export.  “Veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid zijn een mooie Nederlandse drie-eenheid, waar de Nederlandse vleesbedrijven in het buitenland hun voordeel mee kunnen doen. De Europese cofinanciering van onze promotieprogramma’s Trusted Pork en Trusted Veal biedt daarvoor een prachtige stimulans en kans.”

Overhandiging

Op de Algemene Ledenvergadering in Utrecht heeft COV-voorzitter Goebbels de eerste voortgangsrapportage van het Masterplan aangeboden(zie foto) aan topambtenaar Aldrik Gierveld van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Dit gebeurde in de vorm van een ‘landkaart’, met daarop de hoofdthema’s, waarvan de meer uitgebreide (digitale) versie te zien is op de website www.cov.nl.

Lees ook:
COV voert gedragscode Vleessector in