ondertekenen COV Code

COV voert gedragscode vleessector in

De COV heeft een eigen gedragscode ingevoerd voor de vleessector. De COV Code is een gids voor gepast gedrag en correct handelen, met name op het gebied van voedselveiligheid en productintegriteit van dierlijke producten.

De code is opgesteld om te helpen voorkomen dat het imago van de Nederlandse vleesketen, van het uitgangsmateriaal, het diervoer, de dierhouderij, de slacht- en verwerking tot en met de verkoop van het eindproduct vlees, door onzorgvuldig handelen kan worden geschaad.

Een belangrijk onderdeel in de COV Code is dat de bedrijven zorgen dat dieren met respect behandeld worden en dierenwelzijnsregels naleven. Indien medewerkers misstanden signaleren kunnen ze dit op basis van deze COV Code melden bij de animal welfare officer of een vertrouwenspersoon.

Fraude bestrijden

Een andere afspraak is dat bedrijven alles in het werk stellen om te zorgen dat risico’s op voedselfraude in de schakel voor en na het bedrijf in de keten worden geïdentificeerd, bijvoorbeeld via het maken van zogenaamde VACCP (vulnerability assessment critical control points). De leden zien er op toe dat ook de bedrijven direct voorafgaand en aansluitend aan de eigen schakel een dergelijke inspanning leveren.

De Algemene Ledenvergadering van de COV heeft 8 februari ingestemd met het voorstel en de leden zullen de COV Code ondertekenen. Voorzitter Jos Goebbels: “COV-leden hechten groot belang aan vertrouwen in hun handelen en hebben daarom een sectorspecifieke gedragscode opgesteld. Deze code vormt een verbijzondering op de algemene Gedragscode Levensmiddelenketen, met name vanwege het aspect van het dierenwelzijn, zoals dat in de vleessector speelt.”

Lees ook:
Ook bij slachthuis meerlingencontrole