Copray

Grote vleesproducenten ontdekken vleesvervangers. De markt voor vleesvervangers wint snel terrein. Dat concludeert ABN Amro.

De markt voor vleesvervangers is de afgelopen vijf jaar met 12 procent gegroeid. De bank verwacht een versnelling van die groei met voor 2018 een stijging van de afzet van 6 procent. Voor 2019 rekent ABN Amro op een groei van 8 procent.

ABN Amro constateert dat Nederlanders bij hun consumptiegedrag  sterk beïnvloed worden door toenemende zorgen over de impact op het milieu. "Ook blijven dierenwelzijn en gezondheid belangrijke factoren in de keuzes van de consument. Hierdoor vindt een verschuiving plaats van dierlijke eiwitten naar plantaardige eiwitten." Het veranderende consumentengedrag drukt de volumes in de vleesindustrie.

Vernieuwende producten

Sector-econoom Food van ABN Amro Nadia Menkveld zegt dat het aanbod toeneemt, nu ook een aantal grote vleesproducenten instappen en steeds meer grote voedingsmerken vleesvervangers aanbieden. "Hierdoor wordt meer geïnvesteerd in vernieuwende producten, die op smaak en structuur beter kunnen concurreren met vlees."

Hogere inkoopprijzen vlees

Abn Amro noemt de gestegen inkoopprijzen van vlees in 2017 een punt van zorg voor de vleesindustrie. Die konden niet altijd doorberekend worden waardoor de marges onder druk kwamen te staan. Voor 2018 geldt dat de inkoopprijzen relatief hoog blijven maar niet meer zo sterk stijgen als in 2017, aldus de bank