Copray

De Europese Commissie heeft de erkenning van enkele Braziliaanse (pluimvee)vleesbedrijven ingetrokken. Van de twintig productielocaties die niet meer mogen exporteren naar de EU zijn er tien van marktleider BRF. 

De Braziliaanse bedrijven zijn per 16 mei 2018 geschrapt van de lijst van ondernemingen die naar de EU mogen exporteren.

Salmonella

In maart heeft de EU Brazilië gewezen op de vele meldingen in het waarschuwingssysteem RASFF over Salmonella in pluimveevlees afkomstig van verschillende productielocaties in Brazilië. Het Braziliaanse ministerie van landbouw MAPA heeft daarop tijdelijk de erkenning ingetrokken van bedrijven die mogelijk betrokken waren bij fraude met Salmonella. Zowel BRF als externe laboratoria zouden positieve Salmonella-uitslagen onder het kleed hebben geveegd. Die schorsing werd medio april echter weer opgeheven.

Onvoldoende waarborgen

De Europese Commissie stelt nu dat de van de Braziliaanse autoriteiten ontvangen informatie over corrigerende maatregelen en de resultaten van de officiële controles aan de EU-grenzen niet hebben aangetoond dat de geconstateerde tekortkomingen zijn verholpen. "Er zijn dus tot op heden onvoldoende waarborgen om te besluiten dat die instellingen voldoen aan de voorschriften van de Unie; hun producten kunnen dus een risico vormen voor de volksgezondheid. Daarom is het noodzakelijk die instellingen te schrappen van de lijst van inrichtingen waaruit invoer van pluimveeproducten in de Unie is toegestaan."

In het RASFF is in 2018 (tot 16 mei) 45 keer gewaarschuwd voor Salmonella in pluimveevlees, ook nog enkele keer ná maart.

BRF

BRF benadrukt in een bericht aan de aandeelhouders dat de export naar landen buiten de EU gewoon doorgaat en dat BRF ook vanuit productielocaties buiten Brazilië naar de EU blijft exporteren.