Copray

Zeventien organisaties hebben het samenwerkingsverdrag rond tonijnvisserij in de Indische Oceaan getekend. Daarmee gaat het Fishery Improvement Project (FIP) voor de tonijnvisserij officieel van start. Het FIP werkt aan het behalen van de, door het Marine Stewardship Council (MSC) geformuleerde duurzaamheidsdoelstellingen voor visserijen.

Het MSC-verdrag voor visserijen wijst op de beste methode in visserijbeheer en is gebaseerd op richtlijnen van de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties (VN FAO – Gedragscode voor een verantwoorde visserij). Om de normen te behalen, moeten visserijen goed beheerd worden, dienen zij ervoor te zorgen dat de vispopulatie gezond blijft en dat de visserij minimale gevolgen heeft voor het milieu.

Het doel van het FIP is om meetbare en verifieerbare verbeteringen door te voeren in tonijnvisserijen in de Indische Oceaan, zodat ze overeenkomen met de MSC-standaard. Het FIP streeft ernaar om ondersteuning te bieden bij het ontwikkelen van strategieën voor tonijnvangst, ervoor te zorgen dat er maatregelen zijn die de populaties van hoofd- en bijvangst boven biologische grenzen houden en om een kader te bieden dat de impact van de zegenvismethode op het ecosysteem aankan.

De overeenkomst is getekend door een verbond van partners, o.a. uit de industrie zelf (inclusief vissersvloten en verwerkers) en

 

NGO’s met steun en deelneming van het Wereldnatuurfonds en de overheid van de Seychellen. De overheden van Madagaskar en Mauritius hebben ook aangegeven interesse te hebben in deelname aan het FIP.

Het omvat de vangst van de drie meest belangrijke commerciële tonijnsoorten (gestreepte Skipjack- tonijn, geelvintonijn en grootoogtonijn), van ongeveer veertig zegenvisschepen die varen onder de vlag van Frankrijk, Italië, Spanje, Mauritius en de Seychellen.