Copray

Mettler-Toledo heeft een white paper uitgegeven over het voorkómen van fysische verontreiniging in voedingsmiddelen.

In het white paper van Mettler-Toledo wordt ingegaan op verschillende vormen van fysische verontreiniging en wordt uitgelegd wat de oorzaken zijn en wat de mogelijkheden zijn om het aantal incidenten te reduceren.

Bovendien worden de verschillende productinspectietechnologieën beschreven waarmee productvreemde deeltjes uit de voedselketen geweerd kunnen worden. Producenten en verwerkers van voedingsmiddelen krijgen informatie over de ‘best practices’ voor het selecteren van de juiste apparatuur voor hun specifieke toepassing.

Digitalisering

Het white paper bespreekt bovendien nieuwe technologieën die een bijdrage kunnen leveren in de strijd tegen productverontreiniging. De toenemende digitalisering betekent bijvoorbeeld dat de controles gestroomlijnd kunnen worden, zodat de kwaliteitscontrole gestandaardiseerd wordt. Realtime dataverzameling is ook nuttig als zich een mogelijk verontreinigingsincident voordoet waarbij producenten en merkeigenaren aan overheidsinstanties moeten aantonen dat ze de juiste ‘due diligence’ hebben toegepast.