×

‘Tjeerd de Groot liegt over stikstof voor politiek gewin’

Maandag 09 september 2019
Terug naar overzicht
Deel dit artikel
D66-politicus Tjeerd de Groot liegt alles aan elkaar, voor eigen politiek gewin in de Randstad. Vandaag voert hij campagne in de media, waarbij hij een deel van het platteland wil opofferen voor de geneugten van de stad. Het is al veel langer een ‘gewoonte’ van De Groot en enkele aanverwanten om plattelanders de schuld te geven van de milieu-impact van de eigen uitbundige levensstijl. Tjeerd de Groot spant vandaag de kroon, door hard te roepen dat de intensieve veehouderij 70 procent van de stikstofuitstoot veroorzaakt en daarom moet krimpen om ruimte te maken voor woningbouw. Kennelijk is alles geoorloofd voor eigen politiek gewin, aldus de organisaties van varkenshouders (POV) en pluimveehouders (NOP en NVP).
 
De stikstofwetgeving werd ingevoerd om de kwetsbare natuur te beschermen. Het gaat dus om de stikstof die terecht komt op de natuur! Tjeerd de Groot telt voor het beeld naar zijn kiezerspubliek, de boerenakkers maar alvast mee als natuurgebied; hij telt de stikstof die op het boerenland valt en benut wordt door de gewassen, rustig mee als ‘schadelijk voor de natuur’. Dit is een leugenachtige voorstelling van zaken en niet acceptabel. Van de stikstof die op natuurgebieden terecht komt, wordt geschat(!) dat een kleine 20 procent afkomstig is uit de landbouw.
 
D66 wil niet dat stikstofneerslag gemeten wordt
De hoeveelheid stikstof die op de natuur terecht komt, wordt niet gemeten. Sterker nog, deze metingen worden al jarenlang getraineerd. Er wordt in plaats daarvan, in de lucht gemeten, maar niemand weet hoe luchtmetingen zich verhouden tot neerslag op de natuur. D66 is één van de partijen die blokkeert dat de stikstofdepositie daadwerkelijk wordt gemeten. Omdat die methoden te duur en te ingewikkeld zouden zijn. “Onzin,” aldus de drie organisaties. “In het buitenland past men die methoden gewoon toe. Alleen Nederland wil er niet aan. Al jaren pleiten landbouworganisaties ervoor om de stikstofneerslag op de natuur te meten. Er zijn wetenschappelijke methoden beschikbaar, waarbij het zelfs mogelijk is óók de herkomst van de stikstof vast te stellen. Mensen als Tjeerd de Groot willen niet weten hoe het werkelijk zit. D66 werkt liever met ‘schattingen’ die naar eigen wensen geïnterpreteerd kunnen worden.”
 
Grote zorg om leefbaarheid platteland
Als je niets meet, dan weet je ook niets. En kun je als Tjeerd de Groot van D66 ‘gewoon’ het platteland aanwijzen als veroorzaker van het probleem, zonder de eigen levensstijl te hoeven bezien (het aantal woningen groeide in de laatste decennia met zo’n 100%, het aantal auto’s met 300%, het aantal vliegbewegingen nam eveneens toe met zo’n 300%). Het aantal mensen in de stad groeide de afgelopen 25 jaar van 10,2 naar 15,5 miljoen mensen, terwijl het aantal plattelanders daalde van 4,7 miljoen naar 1,4 miljoen. “Wij maken ons grote zorgen over de leefbaarheid van het platteland. Niet vanwege de stikstof, maar vanwege de nare gewoonte van mensen als Tjeerd de Groot, om plattelanders de schuld te geven van hun eigen alsmaar royalere levensstijl.”