×

POV: Vóór CETA, maar wel zelfde standaard voor productie

Woensdag 12 februari 2020
Terug naar overzicht
Deel dit artikel
De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) is voorstander van een handelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada, beter bekend als CETA. De POV laat via een persbericht echter weten dat in handelsverdragen dient te worden opgenomen 'dat producten uit het buitenland niet onder lagere standaarden mogen worden geproduceerd dan producten in Europa'.

"Handel hoort bij Nederland en bij de landbouw. Van iedere euro die wij verdienen, komt driekwart uit het buitenland. De POV is óók voor eerlijke voorwaarden in het verdrag: Het gaat dan om standaarden voor onder meer dierenwelzijn, arbeidsomstandigheden en het milieu. Dit is in de huidige afspraken binnen CETA niet het geval", laat POV weten. "In sommige landen, waaronder Nederland, zijn er politieke partijen die inzetten op forse verkleining van de veestapel. De kans dat de wegvallende markten worden opgevuld door derde landen, die produceren volgens lagere standaarden, neemt daardoor toe."

'Grenzen niet openzetten'
De POV roept de Nederlandse politiek op bij de aanstaande besluitvorming om al dan niet in te stemmen met CETA rekening te houden met deze standaarden. "Het mag niet zo zijn dat de eigen productiecapaciteit wordt verkleind, terwijl de grenzen worden opengezet voor ‘vervangende’ producten die niet volgens de hoge Europese maatstaven zijn geproduceerd."