×

Minder vlees leidt nauwelijks tot klimaatwinst

Maandag 14 januari 2019
Terug naar overzicht
Deel dit artikel
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) moet cijfers over de werkelijke klimaatwinst die gepaard zou gaan met het eten van minder vlees, zuivel en eieren fors rectificeren. PBL gaf eerder dan dat de klimaatwinst 25 to 40 procent zou bedragen bij een halvering van de consumptie van vlees. In werkelijkheid is dat slechts twee tot vier procent.

Aanleiding voor publicatie van de juiste cijfers is een klacht van Stichting Agri Facts (STAF), die door het PBL gegrond is verklaard. Hoewel de cijfers dus zijn aangepast, meent voorzitter John Spithoven van STAF dat de eerste schade voor de veehouderij en vleesindustrie al is aangericht. "Het maakt nogal wat uit of je politiek en samenleving voorhoudt dat halvering van de vleesconsumptie 25-40 of 2-4 procent minder broeikasgassen oplevert. Aan cijfers van het PBL wordt veel waarde geacht."

'Niet zorgvuldig'
Onder meer de Rijksoverheid gebruikt de cijfers van het PBL voor de verdere uitwerking van het Klimaatakkoord. Bovendien gebruiken veel politici, BN'ers en NGO's de (verkeerde) cijfers in hun voordeel. "Wij moeten er op kunnen vertrouwen dat óók de cijfers over de land- en tuinbouw zorgvuldig tot stand zijn gekomen en met diezelfde zorgvuldigheid zijn gerapporteerd. Dat was hier beslist niet het geval."
Het PBL adviseert het kabinet om binnen het huidige Klimaatakkoord aan te sturen op een vermindering van de consumptie van dierlijke eiwitten van 15 procent. De klimaatwinst is dat geval 0,5 tot 1 procent (minder broeikasgas).