×

ILVO en UGent hebben een analysemethode voor antibioticaresiduen in melk- en vleesmatrices op punt gesteld die sneller, goedkoper, en minstens even makkelijk en betrouwbaar is dan wat al bestaat. In …

Meattech Technologisch Platform houdt op donderdag 20 juni in Den Bosch weer een bijeenkomst over de veranderende consumentenmarkt. Business-strateeg Ben Hansen van myBusinessBoost komt vertellen over …
CSB-System

In 2004 ontwikkelde het Franse bedrijf Packalim speciaal voor een grote producent van vleesproducten een unieke verpakking, geschikt om te verpakken onder beschermende atmosfeer en heeft toch een …
your innovator in the food-industry

De omslag naar kringlooplandbouw krijgt een forse impuls. Om belemmeringen weg te nemen die innovaties in de weg staan, krijgen kringloopboeren experimenteergebieden toegewezen. De omslag naar een …
Whatever you slice – wePACK
Meer
artikelen