×

AH start met Beter voor Kip, Natuur & Boer-programma

Monday March 01, 2021
Back to overview
Share this article
Albert Heijn start met het Beter voor Kip, Natuur & Boer-programma. Albert Heijn wil de productieketen van kippenvlees verder verduurzamen en transparant maken en gaat via het ‘Beter voor’-programma een exclusieve samenwerking met 200 Nederlandse pluimveehouders en pluimveeverwerkingsbedrijf Plukon Food Group aan. Onderdeel van het programma is dat Albert Heijn vanaf 2023 minimaal scharrelkip met 1 ster Beter Leven Keurmerk aan zal bieden.
 
Met het Beter voor Kip, Natuur & Boer-programma zetten Albert Heijn, de pluimveehouders en het pluimveeverwerkingsbedrijf Plukon Food Group een stap verder in de samenwerking. De keten wordt nog transparanter door de inzet van DNA traceerbaarheid en block chain technologie. Lange termijn afspraken en een gezond verdienmodel vormen de basis voor verdere continuïteit. “In navolging van de succesvolle samenwerking in de zuivelketen zetten wij dezelfde stappen in onze andere versketens. In de kipketen starten we nu met het Beter voor Kip, Natuur & Boer-programma”, aldus Marit van Egmond, CEO Albert Heijn.
 
“Ik ben ontzettend enthousiast over deze manier van samenwerken in gesloten ketens; een samenwerking die gericht is op de lange termijn. Geweldig dat we dit nu ook opzetten met tweehonderd Nederlandse pluimveehouders. Wij bieden hen zekerheid en continuïteit zodat ze kunnen investeren in hun bedrijven en daarbij verdient iedereen in de keten een eerlijke boterham, nu en in de toekomst. Net als bij de andere Beter voor-programma’s is duurzame bedrijfsvoering met zorg voor de dieren, in dit geval dus de kippen, een beter klimaat en biodiversiteit altijd het uitgangspunt. De Beter voor-programma’s heten niet voor niets beter voor; iedereen in de keten heeft er voordeel van, ook onze klanten."
 
Positieve ontwikkeling
Pluimveehouder Corné Colijn spreekt van een positieve ontwikkeling. “Sinds jaren ben ik een pluimveehouder die kippen houdt voor Albert Heijn. Ik vind het een positieve ontwikkeling dat Albert Heijn het Beter voor Kip, Natuur & Boer-programma start en hiermee de kipketen verduurzaamt. Hiermee kan ik mijn kippen nóg diervriendelijker houden en voor mij betekent dat een langdurige samenwerking met een gezond verdienmodel als uitgangspunt. Een gelukkige kip betekent een tevreden boer.”
 
Belangrijke mijlpaal
Volgens directeur Co’tje Admiraal van de Dierenbescherming is de stap van Albert Heijn een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van het keurmerk van haar organisatie. “Een intensief traject achter de schermen van alle betrokkenen leidt straks tot een verdere verbetering van het leven van de kip. De Dierenbescherming is enorm verguld met de aankondiging vandaag van Albert Heijn. Eerder besloot Albert Heijn als eerste supermarkt het verse varkensvlees alleen nog maar onder minimaal 1 ster van het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming aan te bieden.”