×

'Leren van de Brexit: laat je niet gek maken' (column)

Thursday March 07, 2019
Back to overview
Share this article
Er zijn grote zorgen bij de overheid en het bedrijfsleven over de naderende Brexit. Het heeft grote effecten in het Verenigd koninkrijk, maar ook de effecten voor de overige lidstaten, zeker voor Nederland, zijn enorm. Alleen als er in geslaagd wordt tijdig op de ontwikkelingen te anticiperen kan de schade nog wat beperkt worden.
 
Ik hoop dan ook dat het gaat lukken zaken tijdig voor elkaar te hebben. Zaken die aan weerszijden geaccepteerd moeten worden en die ook nog eens op korte termijn uitvoerbaar zijn. We moeten ons dus goed voorbereiden, ook indien er nog een kans is dat het allemaal niet door gaat. Je kunt er vanwege de grote gevolgen die het zal hebben als het wel doorgaat, gewoonweg niet vanuit gaan dat er geen (harde) Brexit komt. Dat vraagt ook de nodige inzet en flexibiliteit bij uitvoerende en controlerende organisaties, terwijl de bedrijven hun zaken goed op orde moeten hebben. Het is een ongewone situatie die om veel begrip en strategie vraagt en waarbij wellicht tijdelijk wat extra ruimte gelaten moet worden, zolang het nog niet precies kan gaan zoals het zou moeten gaan.
 
Het houdt ons allemaal behoorlijk bezig, maar als je nou kijkt wat er eigenlijk gebeurt, dan moet je je nog veel meer zorgen maken. Zorgen over de gekte die kan ontstaan. In de huidige politieke arena en met de huidige informatievoorzieningen, eerst via de social media en vervolgens ook via de klassieke media, kunnen er sentimenten ontstaan, worden aangewakkerd en vervolgens worden gemobiliseerd. Dat kan besluitvorming tot gevolg hebben met grote gevolgen. Besluiten waar men achteraf wellicht spijt van heeft, maar die niet zomaar teruggedraaid kunnen worden.
 
De politiek is steeds meer gericht op het sentiment van de kiezer. Steeds duidelijker lijkt het de politieke partijen alleen maar om de stemmen te gaan; groot - groter – grootst. En veel minder om de doelen die bereikt moeten worden en het beleid dat daarvoor nodig is. Is dit de keerzijde van welvaart? In de hele samenleving zien we dat kleine groepen hun mening willen opleggen aan anderen - en liefst iedereen - en worden discussies bewust uit hun verband getrokken wanneer dat het eigen doel dient. Soms zit er een kern in waar je over na kunt denken, maar het effect dat vaak beoogd en soms zelfs bereikt wordt is niet proportioneel en soms schadelijk.
 
De zwarte-pieten-discussie is hier een klein voorbeeld van. Maar denk eens aan groepen in de samenleving die willen bepalen wat anderen mogen eten of zelfs wat anderen (mogen) geloven. De Brexit-discussie in het Verenigd Koninkrijk is ook zo’n voorbeeld, maar de gevolgen zijn hier vele malen groter. En als iets dergelijks eenmaal aan de gang is, dan is er nauwelijks een weg terug. Dan hebben een aantal mensen zich er al helemaal in vastgebeten. De gevolgen van de Brexit voor het Verenigd Koninkrijk tekenen zich steeds duidelijker af, maar een weg terug is, door enorm gezichtsverlies en dus verliezers, eigenlijk nauwelijks te verwachten. Ga er dus maar van uit dat het, ook tegen beter weten in, gewoon doorgaat en zorg dat je er klaar voor bent. Alleen dan zou het nog wat mee kunnen vallen.
 
Bedenk vooral, dat een dergelijk gevaar voor veel meer zaken op de loer ligt!
 
Peter Vesseur
 
Peter Vesseur is algemeen secretaris van NEPLUVI, een organisatie die opkomt voor de belangen van aangesloten ondernemers in de Nederlandse pluimveeverwerkende industrie – zowel op nationaal als internationaal niveau.