×

'Hopelijk is aanpak Nederland voldoende effectief'

Tuesday March 17, 2020
Back to overview
Share this article

De diervoederindustrie valt als onderdeel van de voedselketen onder de 'cruciale beroepsgroep' in Nederland. Vanuit brancheorganisatie Nevedi is een protocol opgesteld met richtlijnen voor de wijze waarop diervoederbedrijven hun productie en leveringen aan veehouders kunnen invullen. "Belangrijk is dat de grondstofvoorziening veilig wordt gesteld en dat productie van diervoeders mogelijk is zodat voldoende diervoeder voor alle dieren beschikbaar is", schrijft Henk Flipsen van Nevedi in de laatste nieuwsbrief.

"Tegelijk worden contacten onderhouden met de overheid en de Europese organisatie FEFAC om te zorgen dat onze sector beleidsmatig goed aansluit op landelijke en internationale afspraken", vervolgt Flipsen. "De hele coronacrisis trekt alle aandacht weg van andere belangrijke dossiers zoals kringlooplandbouw, biodiversiteit, water of klimaat. Hopelijk is de aanpak in Nederland voldoende effectief zodat we ons spoedig weer op de gebruikelijke thema’s kunnen richten. Gevoelsmatig duurt dat nog wel even. Daarom wens ik iedereen veel sterkte bij het leveren van de bijdrage om verspreiding van het coronavirus te stoppen."