×

‘Nog maar duizend varkenshouders in 2030’

Monday October 22, 2018
Back to overview
Share this article
De Rabobank verwacht dat het aantal varkenshouderijen in Nederland tussen en 2030 versneld gaan afnemen van 3.500 naar ongeveer duizend. Vooral in de periode van nu tot 2023 zou de daling significant zijn, mede als gevolg van verscherpte wet- en regelgeving in Noord-Brabant en de stoppersregeling in 2020. Die ontwikkelingen heeft Rabobank laten onderzoeken en optekenen in het rapport ‘Nederlandse Varkenshouderij van de toekomst’ (Ontwikkelen binnen “nieuwe” grenzen).
 
Veel ondernemers staan volgens het rapport op dit moment voor een keuze: stoppen, consolideren of ontwikkelen. Het plan ‘Warme sanering varkenshouderij’ van de overheid heeft ook gevolgen voor de omvang van de sector. Het uit de markt halen van varkensrechten zorgt sowieso al voor 5% krimp van de veestapel. Maar ook de verscherpte wet- en regelgeving in Noord-Brabant en de stoppersregeling zorgen voor verdere (en een versnelde) inkrimping van de branche. Mogelijk zelfs van 3.500 bedrijven nu naar circa duizend in 2030. De grootste inkrimping zal echter al plaatsvinden vóór 2023.

Kloof dichten
De Rabobank schrijft verder dat ‘de sector voor de uitdaging staat om op korte termijn de kloof tussen boer, burger en maatschappij te dichten’. “Er moet een oplossing worden gevonden voor geuroverlast, fijnstof en mestoverschot”, weten analisten. “Ook moet het vertrouwen in de varkenshouderij hersteld worden door meer transparantie in de vorm van concepten, ketensamenwerking en communicatie. Slaagt de keten er niet of onvoldoende in om de kloof te dichten, dan is de kans op verscherpte wet- en regelgeving voor beperking van de ontwikkelruimte groot. Zonder die ruimte zal de varkenshouder in Nederland verder krimpen, met grote gevolgen voor de gehele productieketen.”

Toenemende vraag
De daling van het aantal ondernemers staat haaks op de toenemende vraag naar varkensvlees wereldwijd. De Rabobank beschrijft in haar rapport ook dat die vraag zich in Nederland heeft vertaald van een aanbod- naar een vraaggestuurde markt met steeds meer aandacht voor hoogwaardige producten en concepten. Die tendens sluit ook aan op de trends in andere landen van de Europese Unie. “Wij verwachten dat deze trend zal doorzetten. Voor een optimale opbrengstwaarde van het totale varken is het van belang dat de vleesindustrie wereldwijd toegang blijft houden tot groeimarkten”, is onder meer nog te lezen in het rapport.