×

STAF wil correctie op 'gekleurde berichtgeving' door PBL

Dinsdag 04 december 2018
Terug naar overzicht
Deel dit artikel
De Stichting Agri Facts (STAF) heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) verzocht om een correctie door te voeren op berichtgeving over het eten van dierlijke producten in relatie tot het Klimaatakkoord. "Volgens het PBL levert dit een forse bijdrage aan het klimaatprobleem. Het eten van minder vlees wordt gezien als een belangrijke oplossing voor het halen van de klimaatdoelen. Een dergelijke voorstelling van zaken is misleidend", aldus STAF.

Het eten van minder vlees zou volgens het PBL een forse klimaatwinst opleveren. Als inwoners van de Europese Unie de helft minder vlees, zuivel en eieren zouden eten, zou de uitstoot van broeikasgassen met 25 tot 40 procent afnemen. Het PBL baseert deze gegevens op een wetenschappelijk studie in Global Environmental Change (2014), waar het zelf aan meewerkte. "In deze studie is de impact van het eten van dierlijke producten doorgerekend voor het jaar 2004. De uitstoot van broeikasgassen in Europa bedroeg toen zo’n 5.000 megaton, terwijl het eten van de helft minder vlees hooguit een kleine 200 megaton klimaatwinst op zou leveren. Er is dus geen sprake van 25 tot 40% minder broeikasgassen, maar hooguit vier procent klimaatwinst. Voor het Klimaatakkoord streeft het PBL echter geen 50% lagere vleesconsumptie na, maar een reductie van circa 15%. Dit komt neer op maximaal één tot 2 procent klimaatwinst. Krimp van de veehouderij heeft op het totale klimaatvraagstuk dan ook een zeer beperkt effect. Het is onjuist te suggereren dat het eten van minder dierlijke producten aanzienlijk bijdraagt aan het Klimaatakkoord", laat STAF op de eigen website weten.

Rectificeren
De Stichting Agri Facts (STAF) heeft als doel om partijen aan te spreken op feitelijke onjuistheden en verzoekt hen om publicaties met onjuiste gegevens te rectificeren of verbeteren. Iniden nodig, start STAF hiervoor een juridische procedure. Het PBL heeft nog niet gereageerd op het verzoek om de berichtgeving te corrigeren.