×

'Gaat het om dierenwelzijn of profilering van Ngo's?'

Maandag 17 februari 2020
Terug naar overzicht
Deel dit artikel
De Nederlandse vleessector zou eigenlijk wel op wat meer krediet mogen rekenen. Dat vindt Jos Goebbels, voorzitter van de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV). Tijdens de recente algemene ledenvergadering van de COV sprak hij zijn hoop uit dat de Nederlandse overheid zich vaker positief uitlaat over de sector. “Wij zijn het tweede exportland van de wereld, maar er wordt moedwillig gerammeld aan ons verdienmodel. Onze sector heeft een imago heeft dat niet overeenkomt met de werkelijkheid. Wij blijven voortdurend innoveren. Hopelijk wordt dat ook eens erkend”, aldus Goebbels.
 
De ledenvergadering van de COV bestaat uit een openbaar en een gesloten gedeelte, exclusief voor leden. “We hebben met elkaar uitgebreid gesproken over de televisiebeelden bij Westfort. Er zijn de afgelopen jaren flinke stappen gezet en toch duiken dit soort beelden op. Hoe kunnen we ons als sector op dit gebied blijven verbeteren? We gaan werken aan een vernieuwd plan van aanpak dat we later dit jaar zullen presenteren”, vervolgt Goebbels. “Overigens wil ik wel vraagtekens zetten bij deze beelden, want welk doel wordt hier eigenlijk gediend: gaat het de Ngo’s om dierenwelzijn of om de profilering van hun eigen organisatie? Zelfs de maker van de beelden gaf aan dat het algemeen beeld binnen het slachthuis goed was. Alleen het incident wordt eruit gelicht. Niet Westfort wordt er door de Ngo’s op aangesproken, maar de beelden worden naar RTL gestuurd. Dat draagt bij aan de negatieve beeldvorming, maar lost het probleem pas later op dan wanneer er direct naar de directie van Westfort wordt gestapt.”
 
Overheidsbemoeienis
“We leven in een tijd dat veel dossiers samenkomen”, weet Goebbels. “Zoals true pricing of het stoppen van de boeren, stankoverlast, het stikstofdossier... Maar minder dieren heeft ook gevolgen voor het productieproces en dus het verdienmodel van de vleesindustrie. Hoe houd je balans in de keten? Onze sector krijgt een rekening gepresenteerd die eigenlijk niet is door te berekenen aan de consument. Wij roepen de minister op om met ons in gesprek te gaan, want wij zijn als COV bereid om de uitdagingen op te pakken. Sowieso is er geen sector waar zoveel overheidsbemoeienis is als bij de vleessector. Onze sector heeft behoefte aan een onafhankelijke en professionele NVWA. Vreemde ogen dwingen en houden slachthuizen scherp. Maar wij willen de NVWA wel verzoeken om ons tijdig te informeren over maatregelen om tijdig in te kunnen spelen op ontwikkelingen. Ook willen we kijken hoe de kosten anders verdeeld kunnen worden, want de kosten worden nu volledig betaald door de slachterijen. Maar volgens mij moeten we toe naar een model waar de kosten worden doorberekend in dat gedeelte van de keten waar ze ook gemaakt worden.”