×

POV: plan minister verplichte AGR-GPS ondoordacht

Dinsdag 15 januari 2019
Terug naar overzicht
Deel dit artikel
Landbouwminister Carola Schouten wil dat machines voor de aanwending van mest, vanaf 2021 zijn voorzien van apparatuur (NIR-AGR-GPS) voor de monitoring en verantwoording van de mestaanwending. Dat schreef zij op 19 december 2018 tussen de regels door in haar Kamerbrief over de regelgeving rond het sleepvoetverbod. De maatregel beoogt het real-time volgen en registreren van mestaanwendingen. De POV is fel gekant tegen de overhaaste invoering van deze kostprijsverhogende maatregel en noemt het ondoordacht.
 
POV-voorzitter Linda Janssen: “Wij werken momenteel samen met het ministerie en andere sectorpartijen aan maatregelen voor een eerlijke mestketen en aan verbetering van het mestbeleid. Daar zijn al de nodige stappen gezet. De minister overvalt ons door plotseling een heel ander pad in te slaan. Het plan voor een verplicht gebruik van NIR-AGR-GPS bij de aanwending van mest, heeft zij niet met ons gedeeld noch besproken. Het is voor ons op dit moment nog niet duidelijk of de minister hiermee wil aangeven dat zij onvoldoende vertrouwen heeft in de eerder ingezette trajecten.” Janssen vindt de actie van de minister ondoordacht. “Wij zullen hierover samen met LTO het gesprek aangaan.”
 
POV voorspelt drama's
De POV voorspelt tevens drama’s bij een overhaaste invoering van een techniek die (nog) niet geschikt is voor het doel dat minister Schouten voor ogen heeft. “ Wij voorspellen dat dit gaat leiden tot drama’s op boerenbedrijven”, stelt Janssen. “In theorie lijkt het mooi om automatisch te registreren op welk perceel welke kilo mest terecht is gekomen, de techniek die de minister voor ogen heeft is daartoe echter (nog) niet in staat. Het vergt een enorme precisie van de apparatuur om te verhinderen dat mest die langs de perceelsgrens wordt uitgereden niet op het perceel van de buurman wordt geregistreerd. Bewijs dan maar eens dat het niet klopt. Ook vraagt dit een sterk GPS-signaal om de enorme real time datastroom te kunnen verwerken; wat als het computersysteem uitvalt, kan er dan wel mest worden uitgereden?”
Ten slotte blijft de POV zich inzetten voor de verwerking van mest tot hoogwaardige bemestingsproducten. De POV zou graag zien dat de minister zich ook hiervoor inzet en al het mogelijke doet om de belemmerende regelgeving weg te nemen, zodat ook de oplossingen die liggen in de verwerking ten volle kunnen worden benut.