×

Vion gaat Duitse slachterijen verkopen en sluiten

Dinsdag 16 januari 2024
Terug naar overzicht
Deel dit artikel
Vion herziet haar activiteiten in Duitsland en heeft een uitgebreid pakket aan maatregelen ontworpen die in 2024 geïmplementeerd zullen worden. Dit omvat de verkoop van slachterijen en andere faciliteiten. Ook heeft de Nederlandse producent van vleesproducten en plantaardige alternatieven een sluiting van een slachterij aangekondigd.
 
Als onderdeel hiervan heeft Vion de intentie om de runderslachterij en voorverpakkingsfaciliteit in Altenburg en de hamspecialist Ahlener Fleischhandel te verkopen aan Tönnies Group. Daarnaast is Vion van plan de varkensslachterij in Perleberg te verkopen aan Uhlen GmbH. De betreffende overeenkomsten zijn getekend. De transacties zijn onderhevig aan de gebruikelijke wettelijke goedkeuringen en bepaalde randvoorwaarden en zullen naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024 worden afgerond. De transacties omvatten de overgang van ongeveer 700 medewerkers aan de respectieve kopende partijen. Vion zal haar zakelijke relaties in stand houden en alle verplichtingen nakomen tot de definitieve overdracht, zodat een zorgvuldige overgangsperiode voor alle partners in de keten gewaarborgd is. 

Sluiting eind maart 
In lijn met de geplande inkrimping van de bedrijfsactiviteiten in Duitsland heeft Vion zich ingespannen om ook voor de varkensslachterij in Emstek een potentiële koper te vinden, met als doel de locatie te behouden. Helaas zijn er geen acceptabele biedingen ontvangen. Daarom is Vion van plan deze locatie uiterlijk eind maart 2024 te sluiten. De voorgenomen sluiting zal gevolgen hebben voor ongeveer 750 medewerkers. Vion zet zich volledig in om deze medewerkers goed te ondersteunen bij de zoektocht naar nieuwe kansen en om mogelijke werkgelegenheidsalternatieven te onderzoeken. Vion zal ook met de ondernemingsraad in overleg treden over een sociaal plan voor de betrokken medewerkers. De beschikbare slachtcapaciteit in de noordwestelijke regio stelt varkenshouders in staat om nieuwe partners te vinden. Vion zal met klanten in gesprek gaan om individuele oplossingen te onderzoeken en aan hun behoeften te blijven voldoen via haar nationale en internationale netwerk. "De voorgenomen stappen in Duitsland hebben belangrijke gevolgen voor onze medewerkers, klanten, leveranciers en zakelijke relaties. We hebben daarom zorgvuldig nagedacht over de veranderingen om onze bedrijfsvoering efficiënter en flexibeler te maken richting een toekomstbestendige organisatie. We blijven toegewijd aan het bouwen van duurzame toeleveringsketens die boeren, klanten en partners met elkaar verbinden", schetst Ronald Lotgerink, CEO van Vion Food Group.
 
Uitdagingen en strategische verschuivingen
Europese vleesbedrijven, vooral in Duitsland, hebben op de wereldmarkt te maken met hevige concurrentie uit de VS, Zuid-Amerika en China. De uitbraak van Afrikaanse varkenspest (AVP) heeft niet alleen geleid tot het verlies van aanzienlijke exportmogelijkheden, maar heeft ook de druk op Duitse vleesbedrijven opgevoerd. Als reactie hierop richt de industrie zich meer op de binnenlandse markt en verschuift naar zelfvoorziening. Deze veranderingen, in combinatie met politieke en regelgevende uitdagingen in de landbouwsector, inflatie, veranderend consumentengedrag en andere factoren, hebben geleid tot afnemende veestapels en hoge dierprijzen.
 
Daarom ondergaat met name de varkenssector momenteel een strategische herstructurering om de overcapaciteit aan te pakken in het hele land, maar vooral in Noord-Duitsland. Deze herstructurering vindt plaats in een afzetmarkt die wordt gekenmerkt door een sterke nadruk op betaalbare prijzen, terwijl de sector streeft naar meer duurzame methoden, waarvoor hogere prijzen vereist zijn. De rundvleessector bevindt zich in een vergelijkbare situatie en heeft te maken met een jaarlijkse productiedaling. Al deze ontwikkelingen hebben geleid tot de aanpassing van onze strategie en de huidige reeks maatregelen in Duitsland.