×

Vleesindustrie zet met Code ‘puntjes op de i’

Dinsdag 23 februari 2021
Terug naar overzicht
Deel dit artikel
Om het dierenwelzijn bij slachterijen verder te verbeteren, heeft de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) de ‘Code voor dierenwelzijn op de slachterij’ opgesteld. Deze Code voorziet bovenop alle huidige maatregelen onder meer in een jaarlijkse training van de slachterijmedewerkers en een jaarlijkse rapportage. De code dierenwelzijn wordt per 1 mei 2021 geïmplementeerd en is opgenomen in de COV-gedragscode. “Deze nieuwe Code zet de puntjes op de i en zal ertoe bijdragen dat incidenten tot het verleden gaan behoren”, zegt Richard de Mooij van de COV.
 
“De Nederlandse vleessector behoort op het gebied van dierenwelzijn tot de wereldtop”, vervolgt De Mooij. Het vervoeren en verwerken van dieren gebeurt in ons land volgens zeer strenge regels. De NVWA houdt permanent toezicht op de naleving van deze regels in de zogenoemde Naleefmonitor, waarvan de COV hoopt dat deze snel weer publiek beschikbaar wordt.
 
Incidenten
Mede door de extra intensieve cameramonitoring, die verder gaat dan de Europese richtlijnen, blijft het jaarlijkse aantal dierenwelzijnsincidenten tot een minimum beperkt. De Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) wil het aantal incidenten verder terugbrengen richting nul. De Mooij licht toe: “Wanneer je incidenten helemaal uit wilt bannen, blijkt in de praktijk dat training en scholing hierin cruciaal zijn. Het is ook de bedoeling om Artificial Intelligence in te gaan zetten bij de beoordeling van de camerabeelden om zo tot een nog betere borging te komen van het dierenwelzijn.”
 
Naleving
De Code schrijft voor dat medewerkers die betrokken zijn bij dierenwelzijnshandelingen van slachterijen meer bij elkaar over de vloer komen om ‘best practices’ en ervaringen uit te wisselen. Slachthuismedewerkers die betrokken zijn bij het lossen van de dieren krijgen jaarlijks betere en intensievere scholing en worden uitgedaagd om zo nodig ook zelf verbeteringen voor te stellen: een echte bottom-up benadering. Tevens worden externe dierenwelzijnsspecialisten ingeschakeld die de borging van het dierenwelzijn per bedrijf beoordelen, en zo nodig met aanbevelingen komen voor verdere verbetering. Deze specialisten moeten voldoen aan door de COV gestelde normen en worden door de COV geregistreerd. Tot slot wordt er jaarlijks middels een aantal gedefinieerde KPI’s gerapporteerd over de werking, naleving en resultaten van de Code.