×

'Diervoedersector NL beheerst risico's voedselveiligheid'

Maandag 23 december 2019
Terug naar overzicht
Deel dit artikel
De Integrale Keten Analyse (IKA) van de diervoedersector die de NVWA op vrijdag 20 december 2019 publiceerde, bevestigt dat de veiligheid van diervoeders voldoende prioriteit heeft in de sector. De private kwaliteitssystemen GMP+ International en SecureFeed leveren daaraan een belangrijke bijdrage. De goede werking van deze systemen in combinatie met het toezicht dat de NVWA houdt op de naleving van regelgeving in de keten, maakt dat de voederveiligheid onder controle is.
 
Wel is er verbetering te behalen bij de niet-geregistreerde ondernemingen die in de sector actief zijn, maar ook handel door landbouwers onderling. Hisfa-leden zijn gebaat bij een toezichthouder die haar werk naar behoren kan uitvoeren, zowel van de overheid (NVWA) als van private partijen die zelf toezien op de naleving van hun inkoopvoorwaarden. Ieder incident waarbij de voederveiligheid in het gedrang komt schaadt het imago van de gehele keten. Hisfa is dan ook meer dan bereid om met overheid en private kwaliteitssystemen na te gaan op welke wijze het toezicht verder kan worden geoptimaliseerd.
 
Mogelijke risico's
Daarnaast wijst de NVWA op de mogelijke risico’s aan nieuwe ontwikkelingen zoals kringlooplandbouw en klimaatveranderingen. Hisfa deelt deze mening en roept private partijen op om ook toe te zien op nieuwe stromen/leveranciers die buiten de kwaliteitssystemen op de boerderij terecht komen. Voordat binnen Hisfa een nieuw voedermiddel op de markt komt, wordt het product aangemeld bij de GMP+ productenlijst met een uitgebreide risicoanalyse. Deze risicoanalyse moet binnen GMP+ International eerst goedgekeurd worden. Op het moment dat het product is goedgekeurd, dan wordt het binnen SecureFeed aangemeld en een risico-classificatie vastgesteld. Daarna wordt het product opgenomen in het sectorale monitoringsplan en binnen het systeem van leveranciersborging.
 
Inzet Hisfa
De Nederlandse Vereniging van Handelaren in Stro, Fourages en Aanverwante Produkten (Hisfa) is breed vertegenwoordigd in gremia van SecureFeed en GMP+ International. De leden van Hisfa zijn GMP+ gecertificeerd en aangesloten bij SecureFeed. Het belang van een brancheorganisatie zoals Hisfa wordt onderstreept doordat er veel productkennis is onder de leden en deze gedeeld wordt tijdens bijvoorbeeld themabijeenkomsten. Door een goed Europees netwerk en korte lijnen kan er adequaat opgetreden worden mochten zich ergens kwaliteitsproblemen voordoen bijvoorbeeld door weersextremen tijdens het groeiseizoen. De fouragehandel is namelijk sterk internationaal georiënteerd. Door middel van factsheets en nieuwsberichten worden leden gewezen op actuele risico's. Doordat Nederland een grote spil is in internationale fouragehandel heeft deze werkwijze ook een kwaliteit opdrijvend effect in Europa.