×

Vion investeert 35 miljoen euro in locatie Boxtel

Donderdag 28 maart 2019
Terug naar overzicht
Deel dit artikel
Vion gaat 35 miljoen euro investeren in de locatie in Boxtel. Naar eigen zeggen om een kortere keten en een duurzame manier van werken op één locatie mogelijk te maken. "Deze investering sluit aan op onze bedrijfsstrategie waarin we hebben afgesproken om onze productiefootprint te moderniseren", aldus CEO Ronald Lotgerink van Vion. 

"Dit biedt Vion een sterke competitieve basis voor toekomstige groei", vervolgt Lotgerink (foto). "Door deze investering is een kortere keten en een duurzame manier van werken op één locatie mogelijk. De initiatieven dragen bij aan ons bedrijfsresultaat, maar compenseren de gevolgen van lage prijzen van runderhuiden en hoge varkensprijzen tijdens een zeer droge zomer niet helemaal. Het is ons echter wel gelukt om onze nettoschuld te verminderen vanwege een goed beheer van het werkkapitaal en minder investeringen en herstructureringskosten in vergelijking met 2017. Om die reden behouden we een solide balans. Door voort te bouwen op deze sterke basis zal Vion in nauwe samenwerking met onze ketenpartijen een nieuw strategisch plan opstellen waarbij de focus ligt op building balanced chains (BBC). Hierdoor verzekeren wij onze leveranciers, onze klanten en onszelf van een duurzame toekomst."

Daling nettowinst
Vion presenteerde deze week de jaarcijfers over 2018. Het bedrijf zag de nettowinst dalen met 11,6 miljoen naar 10,2 miljoen als gevolg van hogere afschrijvingskosten van investeringen in de afgelopen jaren en lagere belastingvoordelen. Het bedrijf realiseerde een aantal belangrijke zaken in 2018, zoals de lancering van Good Farming Balance in Duitsland, een vraaggestuurd ketenconcept voor varkensvlees. Daarnaast steeg Vion naar niveau 2 op de wereldwijde Business Benchmark on Farm Animal Welfare (BBFAW). Ook werd flink geïnvesteerd in de fabrieken in Leeuwarden en Waldkraiburg.