×

'Vleesbelasting blijft onzalig en contraproductief idee'

Woensdag 30 maart 2022
Terug naar overzicht
Deel dit artikel
Het idee van een vleesbelasting is en blijft onzalig en werkt contraproductief op zowel de volksgezondheid als de verduurzamingsagenda van de sectoren. Dat stellen de organisaties in de vleessector, verenigd in de Vleescoalitie, naar aanleiding van een brief van minister Staghouwer aan de Tweede Kamer, waarin de minister melding maakt het fiscale instrument (weer) te willen onderzoeken.

Vlees is niet schadelijk, maar bevat juist voor de mens essentiële vitaminen en aminozuren die niet in plantaardige voedingsmiddelen voorkomen. Alleen al daarom zou de overheid vleesconsumptie niet moeten ontmoedigen. Verder wordt er ten onrechte gesteld dat vlees schadelijk zou zijn voor de gezondheid. De Wereld Gezondheidsraad (WHO) geeft aan dat er slechts beperkte aanwijzingen zijn voor een verband tussen het eten van vlees en (darm)kanker.
 
Vleesbelasting is nauwelijks uitvoerbaar.
In februari 2021 publiceerde adviesbureau EY in opdracht van minister Schouten van LNV een rapport over de (on)mogelijkheden van een verbruiksbelasting op vlees. EY concludeerde dat zo’n belasting amper uitvoerbaar is en niet bijdraagt aan het verder verbeteren van het milieu en/of de volksgezondheid. 

Vleesbelasting treft vooral de lagere inkomensgroepen.
Een vleesbelasting raakt met name de lagere inkomensgroepen. Het is zeer twijfelachtig of de fiscale oplossingsrichting zoals een compensatie via het Toeslagenstelsel van de Belastingdienst, een haalbare, uitvoerbare en maatschappelijk aanvaardbare oplossing is. Zonder zo’n compensatie wordt de lagere inkomensgroepen toegang ontzegd tot een belangrijk voedingsbestanddeel (de dierlijke eiwitten) en zal dat impact hebben op de volksgezondheid.
 
Vleesbelasting maakt de vleesproductie juist minder duurzaam.
De Nederlandse vleesproductie behoort wereldwijd tot de koplopers op het gebied van duurzaamheid, kwaliteit en dierenwelzijn. Extra heffingen op de verkeerde plek in de productieketen maken de productie per saldo minder duurzaam. Heffingen op de boerderij jagen de veehouderij Nederland uit, waarna deze elders met meer milieubelasting en minder dierenwelzijn wordt voortgezet. Heffingen op de slachterij maken Nederlands vlees duurder ten opzichte van buitenlands vlees, zonder extra kwaliteit voor de afnemer. Als gevolg daarvan zal in Nederland meer vlees geïmporteerd worden en zal Nederlands vlees minder goed in het buitenland verkocht worden.

De Vleescoalitie is een samenwerking tussen COV/VNV, POV, SBK, Nevedi, KNS en Vee & Logistiek Nederland.