×

Vee&Logistiek Nederland staat naast de boeren

Monday July 04, 2022
Back to overview
Share this article
Vee&Logistiek Nederland staat naast de boeren in de stikstofdiscussie. Zij zijn door de stikstofplannen in het nauw gedreven. Maar niet alleen de boeren, ook de leden van Vee&Logistiek Nederland zullen de consequenties merken, als de plannen zoals ze er nu liggen, worden uitgevoerd.

Op vrijdag 10 juni heeft het kabinet haar plannen gepresenteerd om de stikstofuitstoot terug te brengen. Deze plannen zijn een aanslag op de agrarische sector. De gestelde doelen zullen voor veel boeren het einde van hun bedrijf betekenen op een plek waar zij vaak al generaties lang boeren. De plannen betekenen een krimp van de veestapel van veertig tot vijftig procent. Deze krimp betekent ook een enorme krimp van de veelogistieke sector.

Demonstraties
Vee&Logistiek Nederland ondersteunt de demonstraties. Deze dienen uiteraard plaats te vinden binnen de regels die hiervoor gelden. Wij betreuren dat de politiek het zo ver heeft laten komen dat er mensen zo radeloos zijn, dat ze zo ver, soms te ver, gaan in hun acties om de rampspoed die op zich af zien komen af te wenden. Het ontbreekt aan toekomstperspectief voor de boeren en de hele agro-foodsector.
Vee&Logistiek Nederland roept opnieuw het kabinet op om terug te gaan naar de tekentafel! Vee&Logistiek Nederland is graag bereid om daarover het gesprek aan te gaan.