×

Rendac gaat slachtafval duurzamer verwaarden

Monday February 08, 2021
Back to overview
Share this article
Rendac, verwerker van dierlijk restmateriaal, gaat haar productie verder verduurzamen door een gedeelte van haar aanvoer separaat te verwerken. Op deze manier kan Rendac zowel haar duurzame energieproductie verhogen als inspelen op de verwachte toenemende vraag naar organische meststoffen. Het gaat hierbij om zogenaamde categorie 2 slachtbijproducten.
 
Op dit moment worden de voorbereidingen hiervoor getroffen. In de eerste fase zal het gaan om 50.000 ton categorie 2 slachtbijproducten op jaarbasis. Deze hoeveelheid zal binnen de infrastructuur van de bestaande verwerkings- en vergistingsinstallaties kunnen worden verwerkt. Rendac hoopt hiermee nog voor de zomer te kunnen beginnen.
 
Unieke combinatie van voorbewerking en vergisting
Na voorbewerking in een aparte verwerkingslijn zal de overblijvende fractie worden vergist in een vergistingsinstallatie. In deze vergistingsinstallatie wordt momenteel reeds biogas geproduceerd. Dit biogas wordt vervolgens gezuiverd tot groen gas, dat via het lokale gasnetwerk wordt geleverd aan de stad Eindhoven en omgeving. Door de verwerking van categorie 2 slachtbijproducten zal de geproduceerde hoeveelheid groen gas op jaarbasis sterk toenemen. Jan van der Velden, CEO Darling Ingredients International Rendering & Specialties, legt uit: "Met beide technieken hebben wij uitgebreide ervaring. Door de kennis van deze verwerkingstechnieken op een innovatieve wijze bij elkaar te brengen, kunnen we onze verwerking verder verduurzamen, nieuwe markten ontwikkelen en daarmee extra toegevoegde waarde creëren. Indien succesvol zal de capaciteit van deze duurzame verwerking van categorie 2 slachtbijproducten verder worden uitgebreid en eventueel ook voor de verwerking van kadavers worden toegepast."

Lees meer hierover in de volgende uitgave van vaktijdschrift Meat & Co, die medio maart verschijnt.