×

NVWA: Slachthuizen komen regelgeving keurig na

Wednesday September 21, 2022
Back to overview
Share this article

In 2021 heeft de NVWA liefst 88.000 inspecties uitgevoerd bij de Nederlandse slachterijen. Uit de nieuwe Naleefmonitor van de NVWA blijkt dat de bedrijven voor liefst 99,6% aan de wet- en regelgeving hebben voldaan. De ondernemingen en hun duizenden medewerkers hebben volop aandacht voor de bedrijfshygiëne en hebben hun zaken goed op orde.

De NVWA stelt extra aandacht te hebben gehad voor de risico’s op insleep van varkenspest via slachtlocaties en het levend transport. De COV laat in in een bericht op de eigen website weten 'blij te zijn met die specifieke aandacht. Met het optimaal reinigen en ontsmetten van locaties en transportmiddelen moet alles op alles gezet worden om een uitbraak van varkenspest te helpen voorkomen'. Met andere brancheorganisaties in de varkensketen heeft de COV daar al op gewezen.

Goede communicatie
Wat betreft de gerapporteerde tekortkomingen in het juist gebruik van desinfectiemiddelen (PTO3) moeten toezichthouder (NVWA) en bedrijfsleven onderling goed communiceren. Het moet helder zijn wat de gewenste, geverifieerde doseringen zijn en hoe nauw dat luistert voor een goede werking. Pas als die spelregels over een weer duidelijk zijn, kan sprake zijn van effectief toezicht op het juist gebruik ervan.

De COV maakt er verder bezwaar tegen dat de NVWA in de Naleefmonitor ‘niet vastgestelde boetewaardige overtredingen’ opnieuw heeft opgenomen. Zolang een constatering niet definitief is vastgesteld of zolang een bezwaar nog loopt, hoort het niet in de eindrapportage thuis en kan het niet worden meegeteld. Het totaal kruipt dus mogelijk nog dichter naar de 100% naleving.

Hoog niveau
De 88.000 inspecties komen boven op het reguliere permanente toezicht van de NVWA op de dagelijkse bedrijfsvoering in de slachterijen. Met de inzet en zorgvuldigheid van duizenden medewerkers rond de bedrijfshygiëne en de kwaliteitszorg kan de Nederlandse vleessector op de afzetmarkten in binnen- en buitenland aantonen op een hoog niveau garanties te kunnen bieden voor onberispelijke producten.