×

‘Vlees moet veel beter op waarde worden geschat'

Monday March 11, 2019
Back to overview
Share this article
Jos Goebbels is bijna tien jaar voorzitter van de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV). Als preses houdt hij zich dagelijks bezig met alle zaken die de vleesindustrie direct of indirect betreffen. De discussie over duurzaamheid is de afgelopen jaren prominenter en anders op de agenda komen te staan, erkent hij. “De discussie over vlees eten heeft een politieke lading gekregen. Als sector moeten we extra stappen gaan zetten om zelf een goed beeld neer te kunnen zetten”, vertelt Goebbels.
 
Het interview met vaktijdschrift Meat & Co is met name bedoeld om lezers een doorkijk te geven naar de toekomst en inzichtelijk te maken welke plannen de COV heeft voor de periode tot 2025. De actualiteit -ingegeven door berichtgeving van het Voedingscentrum en RIVM - noopt Goebbels tot een reactie. “Wij lezen ook de krant en zijn natuurlijk niet blij met veel van de berichten. Tien jaar geleden ging de discussie over duurzaamheid alleen nog maar over weidevogels. Sindsdien zijn er veel aspecten bijgekomen. Het thema duurzaamheid wordt nu overal bij betrokken en onduidelijke “wetenschappelijke” meningen worden niet zelden misbruikt om vlees in een negatief licht te zetten. Kritiek mag altijd, maar moet wel op feiten gestoeld zijn. We merken dat er nogal veel onderbuikgevoelens zijn en de anti-vleeslobby krijgt overal een podium om principes of ongenoegen kenbaar te maken.”
 
‘Imago opnieuw opbouwen’
Goebbels is wel wat gewend, dus perspublicaties laten niet meteen alle alarmbellen afgaan op het kantoor van de COV in Zoetermeer. “We raken niet snel in paniek hoor”, lacht Goebbels. Maar stilzitten als je geschoren wordt, is geen optie meer, verzekert hij. “Met een aantal partijen in de keten (veevoeder, vleessector, boeren, fokkerij, logistiek e.a.) willen we ons in 2019 nadrukkelijker inzetten om een genuanceerder beeld neer te zetten van het product vlees en de productie daarvan in alle geledingen. De hele keten zal met een  meerjarenplan komen, met een duidelijke en eenduidige strategie. Het imago van vlees moet opnieuw worden opgebouwd en ondersteund. Met Vlees.nl hebben we al een ideaal platform in huis, dus we hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden. Als keten zullen we wél meer middelen moeten inzetten. En sneller en beter reageren, research bij elkaar brengen. Ook hebben we ambassadeurs nodig, zoals onderzoekers en professoren.”
Goebbels benadrukt: “De communicatie aanpak zal intensiever en indringender moeten dan we tot nu toe hebben kunnen doen. Integraal, met oog voor webcare rond het platform, voor de impact van social media. Sneller en accurater reageren op misinformatie of ongenuanceerde berichten van de pers, de politiek of uit het publiek. Overigens doen we dat al, als we zien dat er feitelijke onjuistheden worden geventileerd, zoals in de ‘Week Zonder Vlees’ (maart 2018), toen er onjuiste basisinformatie werd benut om de campagne te rechtvaardigen. Minister Schouten heeft in de Tweede Kamer gesteld ‘dat de COV daarin gelijk had’. Maar je kunt ook denken aan opinieartikelen voor dagbladen of op opinieplatforms. Het zal een brede mix moeten worden.”

Lees hier het volledige interview met Jos Goebbels.