×

POV neemt zitting in coalitie voor actieplan vitalisering

Tuesday October 30, 2018
Back to overview
Share this article
De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) neemt zitting in de coalitie die uitvoering zal geven aan het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij. Andere partners binnen de coalitie zijn Rabobank, Ministerie van LNV, VION, ForFarmers, Agrifirm en Topigs-Norsvin.

POV laat in een bericht op de eigen website weten dat het besluit is genomen door het landelijk bestuur van de brancheorganisatie.

Herijking Actieplan
De Nederlandse regering heeft 200 miljoen euro uitgetrokken voor een warme sanering van de varkenshouderij. Daarnaast publiceerde het Ministerie in september de landbouwvisie 'Kringlooplandbouw'. Deze twee ontwikkelingen hebben geleid tot een herijking van het Actieplan. De herijking moet een verbinding leggen met de doelstellingen van het klimaatakkoord en het Rijksbrede Programma Circulaire Economie.

Actief participeren
POV gaat zitting nemen in verschillende werkgroepen, die regelingen en projecten gaan uitwerken om te komen tot een 'Vitale Varkenshouderij'. Er moeten onder meer plannen komen voor een sanering van varkensbedrijven (verbeteren leefomgeving), het stimuleren en ondersteunen van innovatie- en investeringstrajecten, klimaat, mest en energie, robuuste en gezonde varkens in een diervriendelijke houderij en betere verdienmodellen, marktgerichtheid en ketensamenwerking.