×

Steun voor boeren in strijd tegen Afrikaanse varkenspest

Maandag 01 oktober 2018
Terug naar overzicht
Deel dit artikel
Vlaamse varkensbedrijven die extra veiligheidsmaatregelen willen nemen in de strijd tegen de Afrikaanse varkenspest, kunnen rekenen op steun vanuit het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds.

Tot afgelopen zondag werden bedrijven in de mogelijkheid gesteld om in te tekenen op een steunaanvraag. Aanbevolen maatregelen zijn: wielontsmettingsbaden, hygiënesluizen voor personen en/of aangevoerd materiaal, afscheidingen tussen vuile en schone ruimtes, gecontroleerde overgangen tussen vuile en schone ruimtes en een quarantainestal die fysiek is afgescheiden van de vorige stallen en qua grootte is afgestemd op de behoefte van het bedrijf.
Eerder werden alle varkensbedrijven al verplicht om maatregelen te treffen om direct contact tussen varkens en wilde zwijnen uit te sluiten.