×

Nieuw logo Foodvalley

Donderdag 04 oktober 2018
Terug naar overzicht
Deel dit artikel
Foodvalley voert sinds 1 oktober een nieuw logo. De nieuwe pay-off luidt ‘Shaping the Future of Food’. Foodvalley NL en Regio Foodvalley willen daarmee duidelijk maken waar Foodvalley voor staat en de zichtbaarheid van het merk vergroten. “Door nauwer samen te werken kunnen we beter voorzien in de behoeften van onze doelgroepen”, zegt directeur Roger van Hoesel van Foodvalley NL.
 

Foodvalley is het kennisintensieve agrifood ecosysteem in Nederland waar vele bedrijven van startups tot en met multinationals en kennisinstellingen samen werken aan innovatieve oplossingen, gezonde voeding en duurzame productie. Foodvalley NL en Regio Foodvalley hebben beide een licentie voor gebruik van de merknaam. Sinds 1 oktober wordt Foodvalley aan elkaar geschreven, ook in Regio Foodvalley en Foodvalley NL. De huisstijlen en websites van beide organisaties zijn vernieuwd en op elkaar afgestemd.
 
Innovatieve oplossingen
Door de samenwerking te intensiveren, versterken Foodvalley NL en Regio Foodvalley het merk Foodvalley. “We delen de ambitie om mondiale vraagstukken op het gebied van food aan te pakken. We willen innovatieve oplossingen bieden voor gezonde voeding en duurzame productie, waarbij natuurlijke hulpbronnen optimaal worden benut en de voedselzekerheid toeneemt,” legt directeur Roger van Hoesel van Foodvalley NL uit.
Directeur Gert Boeve van Regio Foodvalley is ervan overtuigd dat samen optrekken voordelen biedt. “Bijvoorbeeld als er buitenlandse delegaties komen. We brengen dan aan de ene kant onder de aandacht hoe aantrekkelijk het vestigingsklimaat is in deze regio − met een hoge concentratie aan bedrijven en onderwijs- en kennisinstellingen in agrifood. Aan de andere kant brengt Foodvalley de geïnteresseerden in contact met bedrijven en kennispartners in andere delen van Nederland zodat ze samen voeding gezonder en duurzamer kunnen maken.”