×

Brabant geeft subsidie voor verduurzamen stallen

Vrijdag 07 december 2018
Terug naar overzicht
Deel dit artikel

De provincie Noord-Brabant gaat veehouders financieel steunen die hun stal uitbreiden voor een dierenwelzijnskeurmerk. De subsidie geldt in die gebieden waar veel vee wordt gehouden: Oost en Midden-Brabant. Met deze subsidie wil de provincie juist daar de drempel verlagen voor veehouders om te investeren in dierenwelzijn.

In Oost en Midden-Brabant gelden sinds 2017 stevige regels voor veehouders die willen uitbreiden, zoals de staldering. De provincie wil hiermee een verdere concentratie van vee in delen van Brabant tegengaan en voorkomen dat de leegstand in de agrarische sector nog verder toeneemt. Bij het houden van dieren onder dierenwelzijnskeurmerk is er meer stalruimte per dier beschikbaar. Dit leidt in combinatie met staldering tot een lagere veedichtheid in die gebieden. Om de keuze voor meer dierenwelzijn te stimuleren heeft de provincie een subsidie ingesteld.

Groeiende aandacht
De verwachting is dat de komende jaren enkele tientallen veehouders overschakelen naar een dierenwelzijnskeurmerk. Een van de bekendste keurmerken voor dierenwelzijn is het Beter Leven Keurmerk van de Dierenbescherming. Ongeveer een op de drie Beter Leven Keurmerken in Nederland is afgegeven aan veehouders in Noord-Brabant. “Brabantse veehouders behoren tot de pioniers in allerlei markten,” aldus gedeputeerde Anne-Marie Spierings. “Met de groeiende aandacht voor dierenwelzijn onder consumenten, wil ik Brabantse veehouders steunen om daarin te investeren. Bijkomend voordeel is dat zo tientallen reguliere stallen vervangen kunnen worden door stallen met meer ruimte voor de dieren.”

Dierenbescherming
Co’tje Admiraal, directeur Dierenbescherming: “Ik begrijp dat de provincie Brabant de milieuoverlast van de veehouderij voor bewoners en natuur wil aanpakken, maar het kan toch niet de bedoeling zijn dat dit ten koste van het dierenwelzijn gaat. Het is dan ook positief dat de provincie veehouders die aan het Beter Leven keurmerk (willen) meedoen een tegemoetkoming geeft in de kosten van de zogenaamde staldering. Deze veehouders geven hun dieren immers meer leefruimte en houden per saldo dus minder dieren. Een mooi voorbeeld van het integraal benaderen van verduurzaming.”
Een belangrijke voorwaarde van de subsidie is dat de veehouder minimaal 15 jaar moet voldoen aan het desbetreffende dierenwelzijnskeurmerk. De subsidie bedraagt maximaal 30 euro per vierkante meter staluitbreiding als de vergroting van de stallen niet gepaard gaat met meer vee. Voor grotere stallen met meer vee bedraagt de subsidie maximaal 20 euro per vierkante meter. In totaal is er één miljoen euro beschikbaar voor deze subsidie. De provincie verwacht hiermee 20 tot 50 veehouders te steunen met het omschakelen naar een dierenwelzijnskeurmerk. 

Breed pakket
De subsidie voor investeringen in dierenwelzijn maakt onderdeel uit van een breed pakket aan maatregelen, waartoe de provincie in juli 2017 heeft besloten, die de veehouderij versneld moet verduurzamen. Ook staldering maakt hier onderdeel van uit, een regel die voorschrijft dat voor iedere 100m2 staluitbreiding in hetzelfde gebied 110m2 aan andere stallen afgebroken moet worden.