×

Veelogistieke sector luidt noodklok over vele boetes

Maandag 08 november 2021
Terug naar overzicht
Deel dit artikel
De veelogistieke sector luidt de noodklok over de stapeling van boetes. De menselijke maat is volledig verdwenen. De uitwerking van de huidige boetestructuur is onrechtvaardig en kost de eerste ondernemers de kop. "In onze sector krijgt een ondernemer waarbij binnen een periode van vijf jaar eenzelfde overtreding wordt vastgesteld tijdens zijn werkzaamheden, automatisch een steeds hogere boete opgelegd", aldus Vee & Logistiek Nederland.

Wanneer je als transporteur elke dag onderweg bent en jaarlijks tienduizenden, zo niet honderdduizenden dieren verplaatst, gaat er ondanks de zorg voor dieren, wel eens iets mis. De boetes worden na iedere overtreding steeds hoger en zijn op een gegeven moment niet meer op te brengen. "We zien voorbeelden voorbij komen waarbij boetebedragen in zeven jaar tijd zijn oplopen van 1.500 euro naar 7.500 euro, waarbij in totaal 30.000 euro aan boetes is betaald. Dat is voor een ondernemer in onze branche niet op te brengen. Het gaat hier om hardwerkende gemotiveerde ondernemers. Wij hebben het niet over mensen die willens en wetens de regels aan de laars lappen", laat de brancheorganisatie weten. "Verschillende ontwikkelingen in de veehouderijsector, bijvoorbeeld de melkveehouderij, maken het risico voor de veetransporteur steeds groter. Het overgrote deel van de te vervoeren runderen betreft melkkoeien die aan het eind van hun melkcarrière zijn gekomen. De melkveehouderij maakt grote stappen in de verduurzaming van de sector. Dat is een goede ontwikkeling. Maar dat betekent dat de gemiddelde leeftijd van de Nederlandse melkkoe steeds hoger wordt. Het betekent ook dat de melkkoeien die van het bedrijf weggaan, steeds ouder zijn. Ze vertonen (uiterlijke) kenmerken van ouderdom en daarmee een grotere kans dat dieren strammer zijn of een ouderdomskwaal hebben op het moment dat de transporteur ze ophaalt bij de boer."

Inschatting
Bij het ophalen moet de transporteur een inschatting maken of de koe het transport voldoende aankan en of het transport geen extra lijden toevoegt. Dit doet hij zo goed als hij kan, met de vakkennis die hij heeft. Hij kan extra maatregelen nemen zoals een slachthuis dichterbij kiezen, extra zorg en apart vervoer. Maar welke voorzorgsmaatregelen de chauffeur ook neemt, hij kan niet vooruit in de tijd kijken en weten hoe het dier op het slachthuis aan komt. Dat is en blijft een inschatting. "Een transporteur die deze categorie dieren vervoert, loopt dus enorm veel risico. Bij elke volgende overtreding wordt de boete verdubbeld. Vijf jaar lang mag er geen enkele fout geconstateerd worden om weer een schone lei te krijgen. En dát is onbestaanbaar! De menselijke maat is ver te zoeken. We kunnen blijkbaar tien of twintig keer door het rode licht rijden, de boete blijft hetzelfde. Of altijd weer te hard rijden. Steeds blijft de boete hetzelfde. Maar onze veetransporteurs liggen onder een vergrootglas en wordt het ondernemen onmogelijk gemaakt. Wie wil straks nog de oudere dieren vervoeren als je daarmee de toekomst van je onderneming op het spel zet?"