×

Duitse wet stimuleert recycling in verpakkingssector

Vrijdag 14 december 2018
Terug naar overzicht
Deel dit artikel
Om meer afval te recyclen en producenten te stimuleren minder ecologisch belastende verpakkingen te gebruiken, treedt in Duitsland op 1 januari 2019 de nieuwe Verpackungsgesetz in werking. Deze nieuwe verpakkingswet, die de huidige Verpackungsverordnung vervangt, schept nieuwe verplichtingen voor alle nationale – en internationale distributeurs die verpakkingen voor de eerste maal bedrijfsmatig in Duitsland in omloop willen brengen. Ook Nederlandse en Belgische producenten zullen dus aan deze verplichtingen moeten voldoen.
 
Per 1 januari moeten Nederlandse en Belgische ondernemers rekening gaan houden met verschillende ontwikkelingen bij het exporteren naar de Duitse markt. In de nieuwe verpakkingswet richt Duitsland zich vooral op het scheiden, verzamelen en hergebruik van verschillende verpakkingsmaterialen, waar ook hogere recyclequota voor zijn vastgesteld. Duitsland geldt als belangrijkste agro-exportmarkt van Nederland, waardoor ontwikkelingen op het gebied van verpakkingsmaterialen in Duitsland relevant zijn voor met name Nederlandse ondernemingen en beleidsmakers.
 
Controle en toezicht
Om de uitvoering van deze nieuwe wet te controleren en erop toe te zien dat verpakkingen de vereiste licentie krijgen, is het Zentrale Stelle Verpackungsregister in het leven geroepen. Deze stichting verzamelt informatie over hoeveelheden en type verpakkingen in, zodat er een evenredige verdeling van kosten voor transport, inrichting en informatieplicht gewaarborgd kan worden. Elke producent is verplicht zich bij dit register aan te melden om aan te geven hoeveel verpakkingen deze in Duitsland verkopen. Tevens hebben producenten van verpakte goederen de plicht deze verpakkingen weer op de juiste wijze in te zamelen (het zogeheten duale systeem). Dit gebeurd middels particuliere dienstverleners, via statiegeld en gemeenten die gescheiden afval ophalen en afvoeren.
 
Deze duale systemen moeten jaarlijks publiceren wat de inzet is geweest om het gebruik van recyclebare verpakkingen en gerecyclede producten te bevorderen. Producenten die voor ecologisch minder belastende verpakkingen kiezen moeten voordeel gaan genieten. Op deze wijze is er sprake van het milieubesparend verwerken van verpakkingen en een eerlijke kostenverdeling. Op dit moment zijn er nog veel producenten die hun verpakkingen niet melden. Vanaf 1 januari komen daar met de nieuwe wet boetes op te staan die kunnen oplopen tot wel tweehonderdduizend euro.
 
Transparantie
In de toekomst kan elk bedrijf via het openbare register zien of concurrenten over de vereiste licenties beschikken en daarvoor betalen. Een stuk transparantie wordt dus tevens met de nieuwe wet gewaarborgd. Vanaf september dit jaar konden bedrijven zich al gaan aanmelden bij de Zentrale Stelle. De Duits Nederlandse Handelskamer biedt ondersteuning voor ondernemers die meer willen weten over de nieuwe Verpackungsgesetz.