×

Branche: zorgen om openbaarmaking gegevens door Woo

Woensdag 12 juni 2024
Terug naar overzicht
Deel dit artikel
Vee&Logistiek Nederland, POV en LTO Nederland maken zich ernstig zorgen over de gevolgen van openbaarmaking gegevens in Woo-verzoeken. Deze organisaties hebben daarom de Nationale coördinator terrorismebestrijding en de SG van het ministerie van LNV aangeschreven om hun zorgen te uiten.

Vee&Logistiek Nederland, POV en LTO Nederland zien een forse toename in het aantal verzoeken tot openbaar maken van gegevens van hun achterban in het kader van de Wet open overheid (Woo). Steeds meer gegevens worden openbaargemaakt als gevolg van Woo-verzoeken. Hierbij wordt het doel van de Woo, namelijk controle op het functioneren van de overheid, uit het oog verloren. Sinds jaren zien wij dat er vaker illegale handelingen worden gepleegd door activisten om 'bewijsmateriaal' te verzamelen tegen bedrijven uit onze sector. Met het openbaarmaken van de bedrijfsgegevens, lopen ondernemers steeds meer het risico op het vizier van deze activisten te komen. “Voor veel van onze leden loopt het gezinsleven en het professionele leven door elkaar. Werken en wonen gebeurt op hetzelfde erf. Kinderen helpen mee om de dieren te voeren. Het openbaar maken van de bedrijfsgegevens, maakt deze gezinnen kwetsbaar”, aldus Helma Lodders (foto), voorzitter Vee&Logistiek Nederland.

Meer aandacht
Vee&Logistiek Nederland, POV en LTO Nederland willen meer aandacht vragen voor dit onderwerp en willen met het ministerie en de Nationale cöordinator in gesprek over mogelijke gevolgen voor hun leden. Maar ze doen ook een oproep aan de politiek om kritisch te kijken naar het functioneren van de regeling.