×

'Suggesties Wakker Dier vals en volledig onjuist'

Maandag 15 oktober 2018
Terug naar overzicht
Deel dit artikel
Dierenwelzijn is een van de vier hoekstenen van het Ierse kwaliteitssysteem SBLAS voor rund- en lamsvlees, naast voedselveiligheid, milieubescherming en traceerbaarheid. “De suggestie van Wakker Dier dat dierenwelzijn niet belangrijk is voor leden van SBLAS en Bord Bia is fundamenteel en volledig onjuist. Veehouders die niet voldoen aan strikte criteria, worden niet gecertificeerd”, verklaart Tara McCarthy, CEO van Bord Bia.
 
SBLAS is een streng en onafhankelijk gecontroleerd certificatiesysteem. Het omvat specifiek normen voor diergezondheid en dierenwelzijn, met wetenschappelijke onderbouwing. SBLAS is sinds 2005 onafhankelijk erkend volgens ISO 17065, is goedgekeurd door de Ierse overheid en is een programma onder Bord Bia, Ireland's Food Board. Voor afnemers van Iers rundvlees over de hele wereld is SBLAS een belangrijke garantie.

Gecertificeerd
Ruim 49.500 Ierse rundveehouders zijn gecertificeerd lid. Zij zijn verantwoordelijk voor meer dan 90% van de totale rundveehouderij in Ierland. In totaal zijn er meer dan 80.000 Ierse rundveebedrijven in Ierland. Op SBLAS-gecertificeerde boerderijen worden om de anderhalf jaar onafhankelijke audits uitgevoerd. Daarbij worden meer dan 150 verschillende criteria gecontroleerd. In 2017 werden 30.407 audits uitgevoerd bij bestaande SBLAS-leden en 3.748 audits bij nieuwe aanvragen voor deelname. Dat resulteerde bij 484 lidboerderijen in een beoordeling dat ze niet voldeden aan SBLAS-criteria. Conform het sanctiebeleid, raakten deze boerderijen hun certificaat kwijt. Bij 29 andere boerderijen werd een schorsing opgelegd vanwege tekortkomingen. Van de nieuwe aanvragen, bleken 81 boerderijen niet aan de SBLAS-criteria te voldoen. Bij hen werd de aanvraag afgewezen.

'Moedwillig vals'
Wakker Dier, een Nederlandse NGO voor dierenwelzijn, heeft een rapport uitgebracht met aantijgingen over dierenwelzijn bij Iers rundvee. Bord Bia kreeg van Wakker Dier geen informatie over de 13 bezochte boerderijen tijdens het ’undercover onderzoek’. Bij afwezigheid van de namen, adressen of stamnummers van de boeren, kan Bord Bia niet bevestigen of een van de boerderijen die door een externe partij voor Wakker Dier zijn bezocht, gecertificeerde leden van SBLAS zijn.
"De beweringen van Wakker Dier geven geen eerlijke of feitelijke weergave van de hoge normen van Ierse rundvleesproductie en de naleving ervan bij veehouders", aldus Tara McCarthy. "Om de reputatie van het rundvleesproductiesysteem van onze hele natie op basis van een analyse van slechts dertien boerderijen te beoordelen en te schaden, is onrechtvaardig en moedwillig vals."