×

'Kip. Het meest veelzijdige...' (column)

Dinsdag 16 oktober 2018
Terug naar overzicht
Deel dit artikel
Nagenoeg elke Nederlander kan de zin in de titel moeiteloos af maken: Kip het meest veelzijdige stukje vlees. En een liedje met ‘kip, patat en appelmoes’ roept bij de meeste mensen ook positieve gevoelens op. Kip blijft razend populair bij de consument en er komen voortdurend nieuwe manieren voor het bereiden van kip.
 
Hoewel de promotiecampagne voor kip dus een succes was, wordt er door ons nu minder energie in het promoten van het product kip gestoken. Niet omdat het product zijn weg toch wel vindt, maar vooral omdat we nu duidelijk willen maken met hoeveel zorg de kip wordt geproduceerd; hoe de vleeskuikens worden gehouden, vervoerd en geslacht. Maar ook om te laten zien welke innovatieve ontwikkelingen er allemaal zijn om tot structurele verbeteringen te komen. De pluimveehouders, de dienstverleners en de verwerkers van het product zitten niet stil: “We doen ons best om nog beter te worden.”
 
De kern van activiteiten is dat er voortdurend verbeteringen nodig zijn om aan de eisen van de tijd te voldoen. Waar in het verleden de nadruk met name lag op het gebied van voedselveiligheid, en we er in geslaagd zijn dat vergaand te borgen, is de focus verlegd naar de manier waarop we de dieren houden en hoe we er mee omgaan. Dat is een goede zaak en het podium dat we daarvoor gemaakt hebben, geeft ruimte aan onze pluimveehouders om te vertellen waar ze goed in zijn en waar er grote sprongen vooruit zijn gemaakt. Ze kunnen met recht trots uitstralen als ze hun nek hebben uitgestoken om diverse vernieuwingen, die vaak gepaard gaan met behoorlijke investeringen, door te voeren.
 
We doen het als producenten van voedsel, in dit geval kip, op heel veel punten dus heel goed, maar dat moeten we ook willen vertellen. Het is daarnaast geen reden om stil te gaan zitten. We zijn er van overtuigd dat het op onderdelen of op sommige plaatsen nog beter kan en daar wordt dan ook door alle schakels van de productieketen hard aan gewerkt. En, daar de keten zo sterk is als de zwakste schakel, zal iedereen die een rol speelt in de productie van kip zijn best moeten doen om de hoge standaard die we nastreven waar te maken.
 
Maar ook dan zijn we er nog niet, want er komen voortdurend nieuwe uitdagingen op ons af. Hoewel kip een zeer gunstige carbon footprint heeft, en dus als eiwitbron heel weinig belasting van het milieu veroorzaakt, denken we niet dat we achterover kunnen leunen. Bij het produceren van kip willen we zorgen dat we zo goed mogelijk met onze omgeving en de aarde omgaan en willen we ons inzetten om ontwikkelingen mogelijk te maken om dat nog beter te doen.  Die inspanningen kunnen we samenvatten onder de noemer circulaire economie. Er is nog een ‘wereld te winnen’ en daar willen we vanuit de pluimveehouderij een actieve rol in spelen. Daar willen we mee aan het werk gaan.
 
Info: www.kipinnederland.nl voor de wijze waarop kip wordt geproduceerd en www.kiprecepten.nl of www.hoekiptnederland.nl voor recepten met kip.
 
Peter Vesseur
 
Peter Vesseur is algemeen secretaris van NEPLUVI, een organisatie die opkomt voor de belangen van aangesloten ondernemers in de Nederlandse pluimvee-verwerkende industrie - zowel op nationaal als internationaal niveau.